Money.pl Praca Poradniki

Co pracodawca wiedzieć powinien

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2007-12-28 10:33
Co pracodawca wiedzieć powinien

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Komu przysługuje dofinansowanie: • pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej,
 • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,
 • pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników.

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie pracodawcom, którzy nie posiadają zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Na kogo przysługuje dofinansowanie:

 • na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia (u jednego z wyżej wymienionych pracodawców), ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery PESEL i NIP oraz informacje przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu,
 • na osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń wypłaconych pracownikom. Dofinansowanie wypłacane jest pracodawcy do dwa miesiące.

1. Wysokość miesięcznego dofinansowania dla zakładów pracy chronionej może wynosić:

 • 130% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych mających znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 110% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych mających umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 50% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych mających lekki stopień niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 75 proc. najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.

2. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

 • 70% kwot wymienionych w pkt. 1 a) b) c),
 • 90% kwot wymienionych w pkt.1 a) b) c) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć miesięcznej pensji pracownika niepełnosprawnego.

II. Dofinansowanie składek ZUS

W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób (art. 25 ust. 2 ustawy o rehabilitacji...) w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności:

 • część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje PFRON,
 • część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy finansuje budżet państwa.

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników (art. 25 ust. 3a ustawy o rehabilitacji...) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 proc., w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

 • mających znaczny i umiarkowany stopnia niepełnosprawności - część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce od pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne - finansuje PFRON,
 • mających lekki stopień niepełnosprawności - część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe - finansuje PFRON.

W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (art. 25 ust. 3 ustawy o rehabilitacji...) w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych (tj. osób mających znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności a także osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16. roku życia):

 • część wynagrodzenia odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe - finansuje PFRON,
 • część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy - finansuje budżet państwa, a część odpowiadającą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe - finansuje PFRON.

Wszyscy pracodawcy, którzy uzyskują pomoc publiczną w formie dofinansowania do wynagrodzeń lub finansowania składek na ubezpieczenia społeczne (zarówno przez PFRON, jak i budżet państwa) muszą dokonywać rozliczeń bieżących i łącznego rozliczenia rocznego.

Maksymalna wysokość pomocy publicznej (na miesiąc) nie może przekroczyć trzech pułapów. Są to:

1. Maksymalna wielkość pomocy (dofinansowania w formie zaliczki zarówno dla zakładów pracy chronionej, jaki i otwartego rynku pracy) wynosi:

a) 130 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób mających znaczny stopień niepełnosprawności,b) 110 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób mających umiarkowany stopień niepełnosprawności,c) 50 proc. najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób mających lekki stopień niepełnosprawności, oraz 100 proc. kwoty odpowiadającej składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe oraz składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, nie więcej jednak niż 100 proc. rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych, maksymalną wielkość pomocy, o której mowa powyżej (pkt1 a, b, c), zwiększa się o 75 proc. najniższego wynagrodzenia.

2. Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego (do kosztów płacy nie zalicza się kosztów pochodnych od wynagrodzenia).

3. Rzeczywiste podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych (różnica pomiędzy kosztami pracy osoby niepełnosprawnej a kosztami pracy osoby sprawnej).

Pracodawca sam dokonuje wyboru formy rozliczania się z otrzymanych dofinansowań - może zdecydować się na rozliczenie rzeczywistych podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych lub przyjąć formę ryczałtową.

 • Rozliczanie rzeczywistych, podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (pomoc udzielana w formie zaliczki) - metoda ta wymaga udowodnienia przez pracodawcę podwyższonych kosztów, jakie ponosi on w związku z zatrudnieniem danej osoby niepełnosprawnej (lub grupy osób niepełnosprawnych). Przez podwyższone koszty rozumie się m.in.: koszty wynikające z dodatkowego urlopu wypoczynkowego i skróconego czasu pracy, koszty wynikające ze zwiększonego czasu wykonywania czynności pracy przez zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, koszty adaptacji pomieszczeń.
 • Rozliczanie według ryczałtu - pomoc udzielana w formie ryczałtu są to ustalone ustawowo koszty, których pracodawca nie musi udowadniać. Wybierając tę formę rozliczania pracodawca może uzyskać pomoc w maksymalnej wysokości:Dla pracodawców zakładów pracy chronionej: a) 90 proc. najniższego wynagrodzenia - w odniesieniu do osób mających znaczny stopień niepełnosprawności, b) 70 proc. najniższego wynagrodzenia - w odniesieniu do osób mających umiarkowany stopień niepełnosprawności, c) 40 proc. najniższego wynagrodzenia - w odniesieniu do osób mających lekki stopień niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa, ulegają zwiększeniu o 55 proc. najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.

Ponadto do kwoty ryczałtu zalicza się 100 proc. kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

Dla pracodawców na otwartym rynku pracy kwoty ryczałtu wynoszą:

 • 70 proc. kwot wymienionych w pkt. a) b) c) (dla zpch)
 • 90 proc. kwot wymienionych w pkt. a) b) c) (dla zpch) powiększonych o 55 proc. minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych.

Ponad to do kwoty ryczałtu zalicza się 100 proc. kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 albo art. 25 ust. 3a ustawy o rehabilitacji.

III. Zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy:

 • zatrudni osoby niepełnosprawne - bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 • zatrudnia osoby, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia w tym zakładzie (bez winy własnej lub pracodawcy)

może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Zwrot kosztów może dotyczyć m.in.: przystosowania stanowiska pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.Pracodawca ubiegający się o zwrot poniesionych kosztów składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.IV. Szkolenie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawcę.

Na wniosek pracodawcy PFRON może zrefundować koszty szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych. Zwrotu kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawcą.

V. Ulga zamiast wpłat

Pracodawcy, którzy nie osiągają odpowiednich wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (co najmniej 6 proc.), muszą dokonywać obowiązkowych wpłat na PFRON. Jeżeli kupią usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkty pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników, w tym co najmniej 10 proc. osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nabywają prawa do obniżenia wysokości obowiązkowych wpłat na Fundusz.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm., ost. zm. z dnia 23 listopada 2004 r. - Dz. U. Nr 240, poz. 2407)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 114, poz. 1194 oraz rozporządzenia zmieniające Dz. U. Nr 234, poz. 2345, Dz. U.264, poz. 2630). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186).

Szczegółowe informacje na temat pomocy finansowej dla pracodawców znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl.Magda Gorczyca, Katarzyna KarczmarczykArtykuł pochodzi ze strony www.niepelnosprawni.pl.

Niepełnosprawni.org
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, wiadomości, urlop, kodeks