Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Praca po studiach prawniczych

1
Podziel się:

Studia prawnicze kształcą w zakresie prawa i administracji. Ich absolwenci mogą znaleźć pracę w sądownictwie, doradztwie, a także handlu i biznesie.

Absolewenci studiów prawniczych mogą pracować w sądach, kancelariach albo urzędach państwowych
Absolewenci studiów prawniczych mogą pracować w sądach, kancelariach albo urzędach państwowych (REPORTER)

Studia prawnicze to nie tylko prawo, ale też administracja, bezpieczeństwo narodowe oraz prawo w biznesie. Absolwenci tych kierunków mają szansę na zatrudnienie w administracji państwowej, ośrodkach badawczych, a także instytucjach doradczych.

Czym są studia prawnicze?

Studia prawnicze to takie, które za swoją podstawę biorą system prawny obowiązujący w danym państwie czy wspólnocie. Należą do nich kierunki takie, jak prawo, administracja, prawo kanoniczne, bezpieczeństwo narodowe czy prawo w biznesie. Tradycyjne kierunki, czyli prawo i prawo kanoniczne, są studiami jednolitymi magisterskimi i trwają pięć lat. Pozostałe podzielone zostały według reformy procesu bolońskiego na studia I stopnia oraz II stopnia.

Kompetencje absolwenta po studiach prawniczych

Umiejętności zdobyte przez absolwentów prawa nie ograniczają się jedynie do poznania i interpretowania kodeksu karnego, cywilnego czy chociażby kodeksu pracy. Prawnicy zaznajomieni są z nurtami filozoficznymi i doktrynami polityczno-prawnymi. Poza tym mają wiedzę na temat przepisów dotyczących handlu, finansów i biznesu. Osoby, które skończyły prawo, posiadają umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz rozstrzygania sporów w sposób bezstronny i zgodny z zapisami prawnymi. Podobnie jest w przypadku* absolwentów prawa kanonicznego*. Ci powinni znać wszelkie przepisy związane z Kościołem Katolickim, przede wszystkim w kwestii zakładania i unieważniania małżeństw, pojęcia ekumenizmu czy etyki wyznaniowej.

Kompetencje osób, które ukończyły administrację, odnoszą się przede wszystkim do wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat funkcjonowania administracji państwowej oraz zarządzania w firmach prywatnych. Absolwenci administracji znają przepisy prawne, a także zasady obowiązujące w handlu czy biznesie. Podobnie jest z tymi, którzy uzyskali dyplom z prawa w biznesie.

Bezpieczeństwo narodowe (nazywane na niektórych uczelniach również bezpieczeństwem wewnętrznym) to studia przygotowujące do pracy w jednostkach obronnych kraju, a także ministerstwie obrony narodowej. Absolwenci kierunku przygotowywani są pod kątem działań w przypadku kryzysu, klęsk żywiołowych i zachwiania bezpieczeństwa w państwie.

Gdzie można pracować po prawie i administracji?

Absolwenci prawa, w zależności od wybranej specjalizacji, mogą podjąć się pracy w sądownictwie w charakterze sędziego lub prokuratora albo w ramach praktyki prywatnej jako adwokat, notariusz czy radca prawny. Prawnik to także odpowiedni kandydat na rzecznika prasowego różnych instytucji państwowych oraz prywatnych. Wielu detektywów to również osoby, które ukończyły studia prawnicze.

Absolwenci administracji znajdą pracę w urzędach i biurach firm prywatnych. To także odpowiednie osoby do pełnienia obowiązków w służbie cywilnej, czyli formacji bezstronnych i neutralnych politycznie urzędników. Zatrudnienie po administracji można znaleźć również w strukturach partii politycznych, fundacji i stowarzyszeń.

Najlepsze miejsca pracy po bezpieczeństwie narodowym to struktury służb mundurowych: policji, straży granicznej czy żandarmerii wojskowej. To doskonały kierunek dla tych, którzy przyszłość wiążą z wojskiem, ponieważ już licencjat daje stopień oficera i otwiera drzwi do dalszej kariery wojskowej.

Ile zarobi absolwent studiów prawniczych?

Wynagrodzenia absolwentów studiów prawniczych są zróżnicowane. Najwięcej zarobią prawnicy zatrudnieni w kancelariach, a także wysocy rangą wojskowi. W ich przypadku zarobki mogą wahać się od 6000 zł do 10000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie prawnika z doświadczeniem i renomą może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na miesiąc.

Zupełnie inaczej wygląda kwestia zarobków urzędników administracyjnych oraz pracowników służb mundurowych na poziomie administracyjnym. Oni liczyć mogą na wynagrodzenie rzędu 2500-3500 zł brutto.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Alicja
2 miesiące temu
Studiowałam prawo w biznesie na WSKZ, studia potrzebne były mi do awansu w pracy ale wyciągnęłam też sporą wiedzę z zakresu własnej działalności, dzięki czemu mogę wspierać męża w prowadzeniu firmy. Bardzo sobie chwalę poziom nauki i samą formę – można wszystko robić online.