Money.pl Praca praca Białystok zastępca dyrektora oddziału terenowego
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Stanowisko zastępca dyrektora oddziału terenowego
Kategoria Administracja Państwowa
Lokalizacja Białystok
Termin ważności: 2019-03-04

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy zastępca dyrektora oddziału terenowego

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

zastępca dyrektora oddziału terenowego

   
rozwiń Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Majątkowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa, Starynkiewicza 5 Nr ref.: 181 /19 ... Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Majątkowym Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa Warszawa 2019-10-16 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Dyrektor ds. Relacji Międzynarodowych Bank Gospodarstwa Krajowego Prowadzenie przedstawicielstwa banku w Amsterdamie Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji biznesowych z polskimi przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami inwestującymi w Holandii, współpraca z... 2019-10-15 Amsterdam pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Funduszy UE ECDF Dotacje sp. z o.o. sp. k. A obejmujący kompleksowe wsparcie w obszarze pozyskiwania i rozliczania dofinansowania, możliwe jest kształtowanie swoich umiejętności w dwóch... Specjalista ds. Funduszy UE ECDF Dotacje sp. z o.o.... 2019-10-14 Poznań pracuj.pl
rozwiń Ekspert ds. prowadzenia dokumentacji Główny Urząd Miar Zapewnienie aktualności i kompletności raportów statusowych, rejestrów projektowych. Rozwijanie i zarządzanie repozytorium projektu. Przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji.... Ekspert ds.... 2019-10-16 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Aplikant (strażnik miejski) Straż Miejska m.st. Warszawy In. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadzeń i... Aplikant (strażnik miejski) Straż Miejska m.st. Warszawy Warszawa Warszawa 2019-10-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Przetargów Biameditek Przygotowywanie ofert przetargowych pod względem formalno-prawnym Rejestracja i weryfikacja umów przetargowych, Aktualizacja dokumentów przetargowych: zaświadczenie z ZUS, US, KRK, KRS Aktywna... 2019-10-15 Białystok pracuj.pl
rozwiń Administrator Rejonu - Dział Administracyjno-Gospodarczy Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wykształcenie minimum średnie (techniczne, ekonomiczne) preferowane wyższe (ekonomiczne, techniczne) minimalny staż pracy 3 lata, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym doświadczenie w... 2019-10-07 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. projektów i obsługi inwestora Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Analiza i ocena projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich lub innych programów pomocowych; udział w przygotowaniu...... 2019-10-08 Kraków pracuj.pl
rozwiń Młodszy Specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Systemowym CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu Miejsce wykonywania pracy: ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa Zadania na stanowisku: Głównym zadaniem, za które będziesz odpowiedzialny/na jest prowadzenie... 2019-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor nadzoru inwestorskiego GMINA BYTOM Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego na realizowanych obiektach. Obsługa komputera, w szczególności MS Office Word, Exel, AutoCad sporządzanie kosztorysów inwestorskich w programie NORMA,...... 2019-10-16 Bytom pracuj.pl

Oferta pracy zastępca dyrektora oddziału terenowego


Oferta:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca dyrektora oddziału terenowego do spraw zarządzania inwestycjami w Oddziale GDDKiA w Białymstoku

GDDKiA Oddział Białystok
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie, koordynowanie i monitorowanie prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie przygotowania inwestycji drogowych i ich realizacji pod kątem: oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i przygotowywania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych lub decyzji o pozwoleniu na budowę; uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych; przygotowania i wykonania badań archeologicznych; przejmowania i nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe; wykonywania praw i obowiązków Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi oraz egzekwowania realizowania zobowiązań wynikających z zawartych umów; przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymagań umów pomocowych UE lub MIF oraz prawa polskiego,
 • monitorowanie w sposób ciągły stanu zaawansowania działań występujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad procesem przygotowania dokumentacji i otrzymania pozwoleń na budowę, nabycia nieruchomości oraz wykonywania robót dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Oddział,
 • czynne uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Radach Technicznych w celu uzgodnienia rozwiązań technicznych dotyczących inwestycji realizowanych przez Oddział,
 • reprezentowanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami celem przedstawienia, uzgodnienia i akceptacji przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział,
 • nadzorowanie zawierania umów, aneksów, gwarancji należytego wykonania umów oraz wszelkich rozliczeń finansowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
 • nadzorowanie czynności związanych ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka trwałego OT,
 • nadzorowanie i koordynowanie prowadzenia całości spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym m.in.: ewidencji ilościowo - wartościowej, wykazów gruntowych dla celów podatkowych, ujawniania w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości podziałów, zmiany użytkowania i przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa oraz ustanowienia/wygaszenia tytułów prawnych trwałego zarządu i ograniczeń na rzecz GDDKiA,
 • nadzorowanie spraw związanych z monitoringiem środowiska, analizami porealizacyjnymi, kompensacjami przyrodniczymi (opracowywanie specyfikacji, przetargi, kontrola wykonania, odbiory opracowań).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

? obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

? praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, faks,
? oświetlenie naturalne i sztuczne,
? budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
? wyjazdy służbowe krajowe,
? obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Pracownikom oferujemy:

? stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
? dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
? trzynaste wynagrodzenie,
? ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
? skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
? pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
? dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
? możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:

- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej, test kompetencyjny,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub
w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres bialystok.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów
i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (085) 66-45-828.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie drogowe i/lub drogowo - mostowe i/lub budowlane,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze zadań realizowanych na stanowisku pracy i/lub przygotowaniu i/lub realizacji inwestycji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu procedur przygotowania inwestycji,
 • znajomość przepisów: ustawa o drogach, przepisy techniczno - budowlane, ustawa o szczególnych warunkach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, prawo zamówień publicznych, gospodarka nieruchomościami, KPA,
 • kompetencje kierownicze: zorientowanie na osiąganie celów, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zarządzanie projektami, egzekwowanie zobowiązań, dzielenie się wiedzą, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, etyczne postępowanie, skuteczna komunikacja, myślenie systemowe,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • uprawnienia do projektowania lub wykonawcze w zakresie dróg i/lub mostów i/lub uprawnienia ogólnobudowlane, przynależność do OIB,
 • studia podyplomowe z zakresu nauk o zarządzaniu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • kopia uprawnień projektowych lub wykonawczych w zakresie dróg i/lub mostów i/lub uprawnień ogólnobudowlanych
 • kopia zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  Ul. Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: ZI)
  • Źródło oferty: infopraca.pl
  praca Białystok | wróć do poprzedniej strony