Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
aktualizacja

Urlop wychowawczy, jakie dokumenty przygotować?

1
Podziel się:

Od 1 października zmieniły się przepisy dotyczące wykorzystywania urlopu wychowawczego - jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy.

Urlop wychowawczy, jakie dokumenty przygotować?
(Unsplash.com)

Zmieniły się przepisy dotyczące wykorzystywania urlopu wychowawczego - 1 z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy. Zmiany weszły na początku października. Co jeszcze trzeba wiedzieć o tych urlopach? Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, którzy wcześniej byli zatrudnieni przynajmniej przez sześć miesięcy. Jest to urlop bezpłatny - przebywający na nim rodzic podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, ale nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego (ten wypłacany jest podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego). Składki finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS-u.

Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy. Dotychczas można go było wykorzystać do czasu, aż dziecko skończy cztery lata. Nowela wydłuża ten okres do ukończenia przez dziecko pięciu lat. Jest to podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do nowych regulacji, dotyczących urlopu rodzicielskiego - chodzi o to, by wszyscy rodzice mogli skorzystać ze wszystkich uprawnień przysługujących po urodzeniu dziecka.

W myśl nowych regulacji każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do miesiąca urlopu wychowawczego (ojcu, jeśli z większej części urlopu korzysta matka lub matce, jeśli na urlopie przebywa ojciec); nie będzie można z niego zrezygnować na rzecz drugiego rodzica. Jeżeli jedno z rodziców zrezygnuje ze swojej części, oznaczać to będzie w praktyce, że urlop wyniesie maksymalnie 35 miesięcy.

o Urlop będzie można wykorzystywać maksymalnie w pięciu częściach, a nie jak dotychczas - w czterech,

o O miesiąc, czyli do czterech miesięcy, wydłużono okres, w którym z urlopu będą mogli korzystać równocześnie oboje rodzice.

Wraz z nowymi przepisami wzrosła też liczba dokumentów, jakie należy przygotować, aby złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, podobnie jak poprzednio, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Pracownik ma też prawo do wycofania wniosku nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego powinien zawierać:

o wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;

o wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

o określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

W związku z tym, że rodzice lub opiekunowie dziecka mogą jednoczesne korzystać z urlopu, muszą dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna o:

o okresie, w którym zamierza on wspólnie przebywać na urlopie wychowawczym z drugim rodzicem lub opiekunem, lub

o braku zamiaru korzystania wspólnie z urlopu wychowawczego.

Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Takie oświadczenie nie jest wymagane w 3 przypadkach:

o ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;

o ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

o gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

W celu potwierdzenia powyższych okoliczności, do wniosku należy dołączyć:

o prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej

o prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka

o dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

Źródło: na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

AS, WP.PL

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Kuba_ns
3 lata temu
Brak możliwości wydrukowania