Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Czy zaległy urlop przechodzi do nowego pracodawcy?

0
Podziel się:

Czy nowy pracodawca musi respektować prawo pracownika do wykorzystania zaległego urlopu z jego poprzedniej pracy?

Czy zaległy urlop przechodzi do nowego pracodawcy?

Odpowiada Agnieszka Hervy, Kancelaria Prawna ARKANA

Prawo do urlopu wypoczynkowego, które zostało nabyte u poprzedniego pracodawcy, ,,nie przejdzie" do kolejnego pracodawcy. Nowy pracodawca ma obowiązek respektowania prawa do urlopu jedynie w wymiarze proporcjonalnie odpowiadającym okresowi zatrudnienia danego pracownika w jego przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie prawa do urlopu wypoczynkowego u poprzedniego pracodawcy

W rozpatrywanej sytuacji - gdy w ciągu trwania roku kalendarzowego pracownik zmienia pracodawcę - u dotychczasowego pracodawcy przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu tam przepracowanego. Kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi w danym roku, a miesiąc niepełny zaokrągla się do pełnego miesiąca.

Jeżeli urlop wypoczynkowy w przysługującym lub wyższym wymiarze nie został przez pracownika wcześniej wykorzystany, pracodawca ma prawo udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, a pracownik obowiązany jest się na to zgodzić. Jest to jednak tylko i wyłącznie prawo pracodawcy, z którego nie musi skorzystać.

Nabycie prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku, gdy pracownik przed dniem rozwiązania stosunku pracy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu u poprzedniego pracodawcy, pracodawca ten obowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wysokość ekwiwalentu odpowiada urlopowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym rozwiązano stosunek pracy. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 roku (I PK 124/2006), ekwiwalent pieniężny przysługuje tylko wtedy, gdy wykorzystanie urlopu w naturze nie jest możliwe. Oznacza to, że pracownik nie może ,,wymienić" przysługujących mu dni wolnych na ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, np. wówczas, gdy uzna, że nie chce korzystać ze swojego urlopu wypoczynkowego pomimo istniejącej ku temu możliwości.

Jeżeli w tym samym roku pracownik podejmie pracę u innego pracodawcy, będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu ,,nowego" zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Przy ustalaniu wymiaru tego urlopu obowiązują takie same reguły, jak przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego u poprzedniego pracodawcy. Kalendarzowy miesiąc przepracowany u nowego pracodawcy odpowiada więc 1/12 wymiaru urlopu, do którego pracownik nabył prawo w danym roku kalendarzowym.

Należy pamiętać, że - w przypadku, gdy ustanie stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy i nawiązanie nowego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym - zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje tylko dotychczasowy pracodawca. Spowodowane jest to tym, że wymiar urlopu przysługującego w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć standardowego wymiaru, czyli co do zasady 20 bądź 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku.

Agnieszka Hervy

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)