Trwa ładowanie...
bDUzozNh

Wiadomości

30.07.2002 9:20

PRACA
 / 
Sygnały Dnia - wiceminister pracy o kodeksie pracy

Wiceminister pracy Krystyna Tokarska-Biernacik uważa, że liberalizacja kodeksu pracy jest korzystna dla większości społeczeństwa i nie powinna budzić protestów związków zawodowych. Zmiany w kodeksie przewidują między innymi, że przy krótkich zwolnieniach lekarskich pierwszy dzień zwolnienia bezpłatny, wprowadzają nowe zasady zawierania umów o pracę i zmniejszają obciążenia przedsiębiorców.

26.07.2002 13:31

PRACA
 / 
Pracodawcy o proponowanych zmianach w Kodeksie Pracy

Pracodawcy uważają, że obowiązujące przepisy o zatrudnieniu hamują rozwój przedsiębiorczości, a tym samym wpływają na wzrost bezrobocia. Pracodawcy z zadowoleniem przyjęli omówione we czwartek przez posłów propozycje Platformy Obywatelskiej i rządu dotyczące zmian w Kodeksie Pracy.

13.06.2002 12:59

MENADŻER
 / 
Koszty w kontraktach menedżerskich

Rządowa nowelizacja ustawy o PIT zakłada wprowadzenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu dla menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych.

12.06.2002 13:22

PRACA
 / 
Program "Pierwsza Praca" - jest już strona internetowa

Jest już strona internetowa, na której absolwenci i pracodawcy mogą znaleźć wszystkie informacje dotyczące programu pierwsza praca. Program ma pomóc 500-et tysiącom absolwentów w znalezieniu zatrudnienia i zawodowej praktyki.

29.04.2002 8:35

PRACA
 / 
Sygnały Dnia - premier Miller powtarza, że nowelizacja kodeksu pracy jest niezbędna

Premier Leszek Miller uważa, że wbrew opinii związkowców z "Solidarności", nowelizacja kodeksu pracy jest niezbędna. W piątkowej manifestacji w Warszawie uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy członków "Solidarności", którzy protestowali przeciwko zamierzonej przez rząd liberalizacji kodeksu pracy.

bDUzozNj
15.04.2002 2:01

PRACA
 / 
"Trybuna" - o kwalifikacjach zawodowych Polaków

Przeciętny Polak jest przekonany, że posiada odpowiednie kwalifikacje do podejmowania pracy. Okazuje się, że to mit - pisze w "Trybunie" Mieczysław Wodzicki. Jego zdaniem zapewne nie podbijemy unijnych rynków pracy, a i u nas, na miejscu, konkurencja z Unii Europejskiej może okazać się groźna w staraniach o dobrze płatną posadę.

11.04.2002 3:31

PRACA
 / 
"Trybuna" - komentarze o porozumieniu w sprawie kodeksu pracy

Trybuna poprosiła by wczorajsze porozumienie zawarte między OPZZ-em a Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych, skomentowali przedstawiciele innych organizacji bezpośrednio zainteresowanych tematem, czyli proponowanymi przez rząd zmianami w Kodeksie Pracy .
Wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność, Jerzy Langer powiedział "Trybunie", że w samym pakiecie zmian są propozycje, które w całości, a niektóre po małych korektach, mogłyby zostać zaakceptowane przez Solidarność.

05.04.2002 8:02

PRACA
 / 
Konieczna jest zmiana kodeksu pracy

Aleksander Kwaśniewski podkreślił, że konieczna jest zmiana kodeksu pracy, gdyż obecny jest skonstruowany dla gospodarki starego typu. Gość 'Sygnałów Dnia' w Programie I-szym Polskiego Radia podkreślił, że nie ma jednego lekarstwa, które zmniejszy bezrobocie.

05.04.2002 3:30

PRACA
 / 
"Trybuna" o Kodeksie Pracy

Co do tego, że Kodeks Pracy musi zostać znowelizowany, panuje powszechna zgoda. Ale czy nie nazbyt krucha, skoro skala zmian to pole ostrej walki? - pyta w komentarzu "Sto Słów" w "Trybunie" Ewa Sadura.

bDUzozNp
04.04.2002 13:14

PRACA
 / 
Kodeks Pracy - debata

Większość klubów parlamentarnych popiera przesłanie dwóch projektów nowelizacji Kodeksu Pracy - rządowego i Platformy Obywatelskiej do dalszych prac w sejmowych komisjach. W Sejmie trwa debata na ten temat.

04.04.2002 11:43

PRACA
 / 
W Sejmie przedstawiono projekty zmian w Kodeksie Pracy

Minister Pracy Jerzy Hauser zapewnił, że rządowy projekt zmian w Kodeksie Pracy ma na celu obniżenie kosztów pracy. Minister podkreślił, że jest to jeden z elementów rządowego programu, który ma zapewnić wzrost gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia.

03.04.2002 17:58

PRACA
 / 
Solidarność protestuje przeciwko zmianom w Kodeksie Pracy

Związek zawodowy "Solidarność" ogłosił pogotowie protestacyjne. Decyzję tę podjęto w związku z rządowymi propozycjami zmian w Kodeksie Pracy.
Przewodniczący Komisji Krajowej związku Marian Krzaklewski, zapowiedział ogólnopolską akcję protestacyjną.

21.03.2002 9:04

PRACA
 / 
Mordasewicz - zmiany w kodeksie pracy to warunek konieczny by zmiejszyć bezrobocie

Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych powiedział w Polskim Radiu, że rządowe propozycje zmian w kodeksie pracy będą korzystne dla całego rynku pracy i w ciągu roku-dwóch lat spowodują wzrost zatrudnienia. Dowodzą tego doświadczenia innych państw, między innymi Hiszpanii, gdzie bezrobocie zmniejszyło się z 23 do 11 procent.

bDUzozNq
20.03.2002 9:40

PRACA
 / 
Wg ministra pracy, zmiany w kodeksie pracy były konieczne

Minister pracy Jerzy Hausner powiedział, że zmiany w kodeksie pracy są konieczne, gdyż jest on niedostosowany do zachodzących obecnie procesów gospodarczych. Minister poinformował w Programie Trzecim Polskiego Radia, że zmiany wejdą w życie najwcześniej wczesną jesienią.

20.03.2002 7:59

PRACA
 / 
Związkowcy krytykują rządowe zmiany w kodeksie pracy

Przewodniczący "Solidarności" Marian Krzaklewski powiedział, że rząd, który przyjął propozycję zmian w kodeksie pracy, idzie na konfrontację ze związkami zawodowymi. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Maciej Manicki uznał zmiany za niemożliwe do przyjęcia.

20.03.2002 1:49

PRACA
 / 
"Rzeczpospolita" - o rządowej nowelizacji kodeksu pracy.

Pomimo oporu związków zawodowych rząd zdecydował się skierować do Sejmu projekt liberalizacji prawa pracy. To dobra, choć trudna dla rządu decyzja - uważa komentator "Rzeczpospolitej" Krzysztof Bień.

19.03.2002 21:07

PRACA
 / 
Zmiany w kodeksie pracy są konieczne - oświadczył premier w TV

Premier Leszek Miller oświadczył, że zmiany w kodeksie pracy były konieczne. Wymagała tego - zdaniem szefa rządu - bardzo zła sytuacja na rynku pracy. Zwlekanie byłoby skrajną nieodpowiedzialnością - powiedział premier w wystąpieniu radiowo-telewizyjnym.

19.03.2002 17:57

PRACA
 / 
Rząd przyjął projekt zmian w kodeksie pracy

Rząd przyjął projekt zmian w kodeksie pracy. Wcześniej proponowane przez resort pracy zmiany negatywnie zaopiniowały prezydium OPZZ-u i komisja krajowa "Solidarności".
Rząd złagodził przygotowaną przez Ministerstwo Pracy wersję projektu.