breadcrumb money.pl logo Praca praca Nisko Terenowy inspektor mostowy
Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Stanowisko Terenowy inspektor mostowy
Kategoria Administracja Państwowa
Budownictwo/Geodezja
Lokalizacja Nisko
Termin ważności: 2018-07-15
Superoferty
 • Murarz, Cieśla, Zbrojarz, Dźwigowy, Brygadzista
  Batiment Bau GmbH, Nadrenia Westfalia
 • KIEROWCA C+E, ADR
  Rudolf Pastuschka Transporte, Frankenthal (Pfalz)

Oferta pracy Terenowy inspektor mostowy

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Terenowy inspektor mostowy

   
rozwiń Referent ds. Kontraktowania Silkbau Sp. z o.o. Stabilnego zatrudnienia, realnych możliwości rozwoju w ambitnych projektach, pracy w centrum Wrocławia (blisko Dworca Głównego PKP), To dołącz do nas! Do Twojego zakresu obowiązków będzie należała... 2018-09-22 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Specjalista - Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: przejrzyste zasady wynagradzania, stałe zatrudnienie, możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, pracę w największej agencji płatniczej w...... 2018-09-16 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Koordynator ds. projektów unijnych JobMe Przygotowywanie wzorów i kontrola dokumentacji związanej z wyborem wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności; zarządzanie projektami dofinansowanymi z EFS; przygotowywanie sprawozdań z... 2018-09-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Dziale Opłat w Zarządzie Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Prowadzenie i obsługa spraw związanych z opłatami za usługi wodne, w tym: ustalanie opłaty stałej i zmiennej oraz sporządzanie informacji o opłacie i przekazywanie ich podmiotom korzystającym z...... 2018-09-22 Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Sokołów Podlaski, (więcej w ofercie) pracuj.pl
rozwiń Migration Program Support AMBASADA KANADY Migration Program Support Type: Indeterminate Department: Embassy of Canada in Warsaw, Migration Section Number of Vacancies: 2 Group and level: LE-04 Salary range: Starting annual salary PLN... 2018-09-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Koordynator Projektu EFS Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zarządzanie realizacją projektu od strony merytorycznej i finansowej, realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem, nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie oraz... 2018-09-13 Poznań pracuj.pl
rozwiń Naczelnik Poczta Polska Spółka Akcyjna Stabilne zatrudnienie oraz umowę o pracę, pensję zawsze na czas i premię miesięczną, trzynastą pensję i dodatek stażowy, dofinansowanie do wypoczynku, atrakcyjne warunki zakupu prywatnej opieki... 2018-09-21 Rzepin pracuj.pl
rozwiń Koordynator Projektów Unijnych Cityschool Sp. z o.o. Koordynacja i zarządzanie projektami EFS (RPO lub POWER); reprezentowanie firmy w kontaktach zewnętrznych tj. rekrutacja uczestników; pozyskiwanie i współpraca z podwykonawcami, trenerami; kontakt... 2018-09-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. rozliczeń finansowych CENTRUM SZKOLEŃ I INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Opracowywanie umów i dokumentacji finansowej. Przygotowywanie zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przygotowywanie wniosków o płatność. ... Specjalista ds. rozliczeń finansowych CENTRUM... 2018-09-12 Lublin pracuj.pl
rozwiń Zastępca Kierownika projektu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Pełny wymiar czasu pracy Zakres obowiązków: obsługa systemu SL2014 w zakresie uzupełniania modułów monitorowania uczestników projektu, bazy personelu oraz zamówień publicznych oraz wniosku o... 2018-09-22 Poznań pracuj.pl

Oferta pracy Terenowy inspektor mostowy


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi
na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
-obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału),
- praca na wysokości powyżej 3 m.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych i na ich podstawie określanie potrzeb do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Przygotowywanie dokumentacji z wykonanych przeglądów. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych,
 • opracowywanie rocznego planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych,. Wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na bieżące utrzymanie mostów. W zakresie bieżącego utrzymania ustalanie zakresu zadań do wykonania, kontrolowanie realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestnictwo w odbiorach robót. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych robót,
 • ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizacja oraz archiwizowanie informacji dotyczących drogowych obiektów inżynierskich. Administrowanie programu komputerowego SGM służącego do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach. Uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach dot. SGM ( Systemu Gospodarki Mostami ),
 • dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych niezbędnych do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniowanie przygotowaną dokumentację na remonty i budowę obiektów mostowych. Uczestnictwo w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej remontów kapitalnych i bieżących obiektów mostowych,
 • analizowanie oraz wnioskowanie wykonania niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich. Archiwizowanie protokołów w czasie określonym przez instrukcję dot. przeglądów,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej; udział w pracach komisji przetargowych na poziomie Rejonu,
 • sporządzanie sprawozdania miesięcznego oraz rocznego w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Sporządzanie sprawozdania rocznegow zakresie ewidencjonowania obiektów mostowych. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
 • realizacja zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
 • Źródło oferty: Praca.pl
praca Nisko | wróć do poprzedniej strony