breadcrumb money.pl logo Praca praca Nisko Terenowy inspektor mostowy
Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Stanowisko Terenowy inspektor mostowy
Kategoria Administracja Państwowa
Budownictwo/Geodezja
Lokalizacja Nisko
Termin ważności: 2018-07-15

Oferta pracy Terenowy inspektor mostowy

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Terenowy inspektor mostowy

   
rozwiń Terenowy inspektor mostowy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Terenowy inspektor mostowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Terenowy inspektor mostowy w Rejonie... 2018-10-22 Tarnów, GoWork.pl

Oferta pracy Terenowy inspektor mostowy


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi
na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
-obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału),
- praca na wysokości powyżej 3 m.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

  • opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych. Wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych i na ich podstawie określanie potrzeb do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych. Przygotowywanie dokumentacji z wykonanych przeglądów. Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących przeglądów obiektów mostowych,
  • opracowywanie rocznego planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych,. Wnioskowanie i rozliczanie środków finansowych na bieżące utrzymanie mostów. W zakresie bieżącego utrzymania ustalanie zakresu zadań do wykonania, kontrolowanie realizację pod względem jakościowym i terminowym, uczestnictwo w odbiorach robót. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej wykonywanych robót,
  • ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizacja oraz archiwizowanie informacji dotyczących drogowych obiektów inżynierskich. Administrowanie programu komputerowego SGM służącego do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach. Uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach dot. SGM ( Systemu Gospodarki Mostami ),
  • dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych niezbędnych do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów. Opiniowanie przygotowaną dokumentację na remonty i budowę obiektów mostowych. Uczestnictwo w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budowy obiektów. Archiwizowanie dokumentacji dotyczącej remontów kapitalnych i bieżących obiektów mostowych,
  • analizowanie oraz wnioskowanie wykonania niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich. Archiwizowanie protokołów w czasie określonym przez instrukcję dot. przeglądów,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej; udział w pracach komisji przetargowych na poziomie Rejonu,
  • sporządzanie sprawozdania miesięcznego oraz rocznego w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Sporządzanie sprawozdania rocznegow zakresie ewidencjonowania obiektów mostowych. Prowadzenie bieżącej korespondencji.
  • realizacja zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Nisko | wróć do poprzedniej strony