breadcrumb money.pl logo Praca praca Lesko Terenowy inspektor drogowy
Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Stanowisko Terenowy inspektor drogowy
Kategoria Administracja Państwowa
Budownictwo/Geodezja
Lokalizacja Lesko
Termin ważności: 2018-07-15

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Terenowy inspektor drogowy

   
rozwiń Specjalista naukowo-techniczny Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Bieżąca obsługa administracyjno-techniczna Zakładu, w tym: współpraca przy planowaniu obsady kadrowej oraz przy podziale godzin dydaktycznych, składanie zamówień i rozliczanie kosztów... 2018-10-24 Poznań pracuj.pl
rozwiń Stanowisko ds. zamówień publicznych Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pełna obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym także zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, w szczególności: a) szacowanie wartości zamówienia; b) przygotowywanie i... 2018-10-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Biurze Współpracy Zewnętrznej Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów - PIAP Digital Innovation HUB istnieje aby przyspieszyć zastosowanie przez polskie firmy nowoczesnych technologii... Specjalista w Biurze Współpracy Zewnętrznej Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów... 2018-11-08 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Stażysta - Pracownik sekretariatu wydziału Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Przygotowanie projektów wpisów do ksiąg wieczystych, sporządzanie i wysyłanie korespondencji, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt ksiąg wieczystych (zszywanie akt, umieszczanie...... 2018-11-05 Ruda Śląska pracuj.pl
rozwiń Junior Tender Specialist Becton Dickinson .. Junior Tender Specialist Becton Dickinson Warszawa Warszawa 2018-10-30 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Przetargów ECO-BAZA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Odpowiedzialność za przygotowanie ofert do przetargów publicznych zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych, oraz do przetargów opartych na regulaminie zamówień PKP PLK, Odpowiedzialność za... 2018-11-06 Katowice pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Zapobiegania Stratom - Loss Prevention Officer EMPIK Spółka Akcyjna Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę, Karta Pracownicza do Salonów Sieci Empik, Możliwości rozwoju, System motywacyjny, Szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności. ... Specjalista ds. Zapobiegania... 2018-11-07 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Oddziale Wodociągów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa Nr ref. 178/18 Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej... Specjalista w Oddziale... 2018-11-04 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Kierownik Dziekanatu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przygotowywanie wniosków dotyczących spraw osobowych nauczycieli akademickich; prowadzenie dokumentacji z zakresu rozwoju kadry naukowej; obsługa posiedzeń Rady Wydziału - protokołowanie;... 2018-10-29 Poznań pracuj.pl
rozwiń Starszy Specjalista / Specjalista w Dziale Finansów i Rozliczeń Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO) wynagrodzenie w... 2018-11-06 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
-obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

  • wykonywanie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu prawidłowego utrzymania podległej sieci dróg w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
  • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dróg,
  • prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie ewidencję dróg - obsługa systemów technicznej ewidencji dróg : SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie w celu zapewnienia aktualnych danych o administrowanych drogach,
  • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej w celu zapewnienia wymaganej ochrony środowiska naturalnego,
  • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na drogach,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu ochrony pasa drogowego,
  • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrola realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wnioski w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z dróg w czasie wykonywanych robót na tych drogach,
  • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Lesko | wróć do poprzedniej strony