breadcrumb money.pl logo Praca praca Lesko Terenowy inspektor drogowy
Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Stanowisko Terenowy inspektor drogowy
Kategoria Administracja Państwowa
Budownictwo/Geodezja
Lokalizacja Lesko
Termin ważności: 2018-07-15

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Terenowy inspektor drogowy

   
rozwiń Inżynier Budowy - Kosztorysant REMONTDOM s.c. Która ma ochotę stać się częścią naszej firmy, aktywnie uczestniczyć w realizowanych przez nas projektach i wspólnie dążyć do najlepszych możliwych rezultatów. Oczekujemy od... Inżynier Budowy -... 2019-02-12 Białystok pracuj.pl
rozwiń Referent ds. Rozliczeń i Administracji Exorigo-Upos sp. z o.o. Analiza danych oraz sprawdzenie ich zgodności i poprawności w dedykowanym systemie CRM Dbanie o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów Prowadzenie ewidencji dokumentów Archiwizacja... 2019-02-01 Warszawa Praca.pl
rozwiń Księgowy / Księgowa Urząd Ochrony Danych Osobowych Prowadzenie rachunkowości środków budżetowych jednostki, prowadzenie kasy i sporządzanie raportów kasowych, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, przygotowywanie dokumentów do... 2019-02-01 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Prawnik - specjalista ds. zamówień publicznych Control Process SA I. Wsparcie prawne przygotowywania i składania ofert w postępowaniach prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych, obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań przygotowanie wniosków i... 2019-02-14 Kraków pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. projektów europejskich POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE Monitorowanie postępu finansowego projektów sporządzanie wniosków o płatność, sprawozdań, harmonogramów płatności, rozliczeń oraz umów i aneksów nadzór nad prawidłowością formalniej realizacji... 2019-02-06 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista/ka ds. Organizacji MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN Opieka organizacyjna i administracyjna nad działaniami w ramach grantu finansowanego przez Komisję Europejską, w tym: przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji (m.in. wniosków o... 2019-02-08 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru w Branży Budowlanej w Dziale Inwestycji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych współpraca przy opracowaniu dokumentów w postępowaniach przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych... 2019-02-01 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy specjalista - Główny specjalista ds. projektów Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Udział w opracowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 4.2 POIR; Udział w przygotowaniu i organizacji naboru i oceny projektów w ramach Działania 4.2 POIR; Ocena wniosków o dofinansowanie... 2019-02-11 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. funduszy unijnych SAYPROMOTION sp. z o.o. Samodzielne przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej związanej z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków unijnych zgodnie z wytycznymi i zasadami pisania projektów Współpraca z Klientami w... 2019-02-08 Kraków pracuj.pl
rozwiń Przedstawiciel Techniczno - Handlowy GRUPA RYWAL Aktywne poszukiwanie nowych Klientów negocjacje handlowe tworzenie ofert handlowych realizacja celów sprzedażowych raportowanie i bieżąca analiza prowadzonych działań handlowych ... Przedstawiciel... 2019-02-13 Katowice pracuj.pl

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
-obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

  • wykonywanie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu prawidłowego utrzymania podległej sieci dróg w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
  • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dróg,
  • prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie ewidencję dróg - obsługa systemów technicznej ewidencji dróg : SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie w celu zapewnienia aktualnych danych o administrowanych drogach,
  • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej w celu zapewnienia wymaganej ochrony środowiska naturalnego,
  • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na drogach,
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu ochrony pasa drogowego,
  • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrola realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wnioski w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z dróg w czasie wykonywanych robót na tych drogach,
  • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Lesko | wróć do poprzedniej strony