breadcrumb money.pl logo Praca praca Lesko Terenowy inspektor drogowy
Nazwa firmy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Stanowisko Terenowy inspektor drogowy
Kategoria Administracja Państwowa
Budownictwo/Geodezja
Lokalizacja Lesko
Termin ważności: 2018-07-15
Superoferty
 • Murarz, Cieśla, Zbrojarz, Dźwigowy, Brygadzista
  Batiment Bau GmbH, Nadrenia Westfalia
 • KIEROWCA C+E, ADR
  Rudolf Pastuschka Transporte, Frankenthal (Pfalz)

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Terenowy inspektor drogowy

   
rozwiń Terenowy inspektor drogowy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna Terenowy inspektor drogowy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Terenowy inspektor drogowy do spraw... 2018-09-12 Wołów, GoWork.pl

Oferta pracy Terenowy inspektor drogowy


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie kraju polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie,
-obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
-praca w biurze i w terenie ( teren działania Oddziału).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
-wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
-praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych.
-podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,
- budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • wykonywanie bieżącej analizy realizacji planu rzeczowo-finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu prawidłowego utrzymania podległej sieci dróg w tym przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg w zakresie techniczno-eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń brd, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji dróg,
 • prowadzenie i na bieżąco aktualizowanie ewidencję dróg - obsługa systemów technicznej ewidencji dróg : SOSN, SOWA, SUN, BDD oraz innych wdrażanych sukcesywnie w celu zapewnienia aktualnych danych o administrowanych drogach,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej w celu zapewnienia wymaganej ochrony środowiska naturalnego,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg w celu zapewnienia bezpieczeństwa i estetyki na drogach,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu ochrony pasa drogowego,
 • prowadzenie ewidencji projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontrola realizacji tych projektów oraz sporządzanie protokołów kontroli i wnioski w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z dróg w czasie wykonywanych robót na tych drogach,
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych w tym przygotowywanie materiałów przetargowych na roboty i usługi z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg i innych robót drogowych w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
 • Źródło oferty: Praca.pl
praca Lesko | wróć do poprzedniej strony