Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Dostałeś naganę od pracodawcy? Możesz się odwołać!

0
Podziel się:

Gdzie można się odwołać po uzyskaniu pisemnej nagany od pracodawcy? Jak taka opinia wpływa na poszukiwanie pracy w przyszłości?

bEIKTQXp

Czy można się odwołać po uzyskaniu pisemnej nagany od pracodawcy? Jak taka opinia wpływa na poszukiwanie pracy w przyszłości? W związku z odpowiedzialnością porządkową pracowników, pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika karę upomnienia lub nagany (108 k. p.). Na pisemnym zawiadomieniu o karze nagany/upomnienia pracodawca powinien podać informację o możliwości odwołania się od niej przez pracownika. Według Kodeksu Pracy (Art. 112) pracownik, który otrzymał karę nagany, może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Jeśli w firmie działają związki zawodowe, to najpierw związki rozpatrują taki sprzeciw a ostatecznie o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu decyduje pracodawca. Jeśli w firmie nie ma związków zawodowych taki wniosek rozpatruje tylko pracodawca.

bEIKTQXr

Jeśli pracodawca w ciągu 14 dni od dnia wniesienia sprzeciwu nie odrzuci go, to jest to równoznaczne z jego przyjęciem.

Natomiast jeśli ostatecznie pracodawca odrzuci sprzeciw, to pracownik ma jeszcze jedną możliwość - może w ciągu 14 dni, od dnia uzyskania odpowiedzi, wystąpić do sądu pracy z wnioskiem o uchylenie zastosowanej kary.

Należy jednak pamiętać, że kara po upływie roku nienagannej pracy staje się nieważna i odpis zawiadomienia zostaje usuwany z akt osobowych pracownika. Może się również zdarzyć, że sam pracodawca może z własnej inicjatywy przed upływem tego roku uznać karę za niebyłą. Natomiast jeśli chodzi o wpływ takiej kary na poszukiwanie pracy w przyszłości - właściwie jest on niewielki. Dokumentem, który pracownik otrzymuje od byłego pracodawcy jest świadectwo pracy, na którym nie ma żadnego zapisu o nałożonych karach. Jedynym miejscem gdzie może się pojawić taka informacja, to referencje, które czasem są wymagane w nowych miejscach pracy.

Wydanie internetowe magazynrekruter.pl

bEIKTQXx
bEIKTQXS
KOMENTARZE
(0)