Money.pl Praca praca Łask starszy referent
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko starszy referent
Lokalizacja Łask
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy starszy referent

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

starszy referent

   
rozwiń Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,,Inkubator Innowacyjności 2.0" (realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją... Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski... 2019-06-13 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Konsultant Contact Center - Starszy Referent PKP Energetyka S.A. Obsługa połączeń telefonicznych, Udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów, Doradztwo w zakresie oferty handlowej, Raportowanie działań i sprawozdawczość, Obsługa niezbędnych systemów... 2019-06-10 Opole pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Sekcji Finansowej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i sprawozdawczością środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego prowadzenie dokumentacji związanej z konkursami wewnętrznymi... 2019-05-31 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds. gospodarki samochodowej i zaopatrzeniowej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Realizacja zadań związanych z obsługą transportową Spółki. Opis zadań na stanowisku: Przewóz osób - obsługa Zarządu. Nadzór nad gospodarką samochodową KDPW S.A. w zakresie: bieżącej i okresowej... 2019-06-14 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy starszy referent


Oferta: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent w Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych Izba Administracji Skarbowej w Łodzi al. Kościuszki 83 90-436 Łódź Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego (m.in. gromadzenie materiału dowodowego, kierowanie zapytań, wezwań, rozpatrywanie wniosków, itp.) w celu załatwienia spraw podlegających właściwości rzeczowej referatu, opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu prawa podatkowego i innych należności budżetowych oraz projektów pism i dokumentów z zakresu właściwości komórki organizacyjnej w celu przygotowania właściwego rozstrzygnięcia w sprawie, przygotowywanie wniosków dotyczących zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych oraz o nadanie decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności w celu umożliwienia wyegzekwowania należności wynikających z wydanych rozstrzygnięć. Sporządzanie i przekazywanie wniosków o ukaranie w przypadkach stwierdzenia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, sporządzanie okresowych, rocznych i doraźnych sprawozdań, analiz oraz informacji w przydzielonym zakresie w celu sporządzenia sprawozdań, wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych w zakresie prowadzonych spraw w celu bieżącego monitorowania terminów i stanu prowadzonych spraw, współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu, współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi, a także z innymi instytucjami i organami w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu poprawnej wymiany informacji, obsługa systemów informatycznych urzędu w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w celu zapewnienia kompletności i aktualności baz danych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań o praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, o praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, o praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, o narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy o stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym, o stanowisko pracy zlokalizowane w budynku dwupiętrowym, o budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynku, o na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA. Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: I etap: weryfikacja formalna ofert, II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji, III etap: rozmowa kwalifikacyjna. Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o ich miejscu i terminie. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3.508,00 zł. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze: Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-118 Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: //www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub pracy biurowej, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów podatkowych i ordynacji podatkowej, biegła obsługa komputera, cierpliwość, dokładność, uprzejmość, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, umiejętność przekazywania informacji. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe podstawowa wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów i Izby Administracji Skarbowej, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r., Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-17 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Łask | wróć do poprzedniej strony