Money.pl Praca praca Ełk starszy referent
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko starszy referent
Lokalizacja Ełk
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy starszy referent

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

starszy referent

   
rozwiń Starszy referent w Sekcji Spraw Studenckich Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Centrum Wsparcia Kształcenia, Sekcja Spraw Studenckich, ul. H. Wieniawskiego 1, Poznań Zakres zadań: odbiór i rejestrowanie bieżącej korespondencji z sekretariatów Rektora, Prorektorów, Kanclerza... 2020-02-18 Poznań pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Archiwum Centralne Wymiar etatu: pełny etat Rodzaj umowy: umowa o pracę Zakres obowiązków i czynności: Przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych Uczelni Ewidencjonowanie i porządkowanie... 2020-02-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds. Ewidencji Finansowej PGE Energia Ciepła S.A. Kontrolę należności oraz prawidłowość rozliczeń, a w szczególności za: Realizację zadań w zakresie księgowania wyciągów bankowych, uzgodnienia kont KG,... Starszy Referent ds. Ewidencji Finansowej... 2020-02-19 Kraków pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Referacie Kadr IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE In.: samodzielne prowadzenie dokumentacji kadrowej, tworzenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta pracownicze, projekty umowy o pracę, świadectwa pracy, itp.), ewidencja czasu pracy...... 2020-02-17 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Departamencie Regulacji Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Analizowanie możliwości optymalnego wykorzystania widma częstotliwości, wyliczanie i opracowywanie map zasięgów dla podmiotów rozpowszechniających program drogą naziemną, przygotowywanie... 2020-02-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy referent Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Sporządzanie i opiniowanie projektów umów (w tym opartych o Prawo zamówień publicznych); sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych; sporządzanie projektów decyzji... Starszy referent... 2020-02-21 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Dziale Zamówień Publicznych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych; Przygotowywanie korespondencji z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu; Organizowanie posiedzeń komisji przetargowych, udział w jej... 2020-02-18 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Starszy referent ds. finansowych Politechnika Warszawska Wykształcenie wyższe; ogólna znajomość przepisów podatkowych; zaawansowana znajomość pracy na komputerze (oprogramowanie Ms Windows, pakiet Ms Office w szczególności program Excel). Wymagania... 2020-02-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds. Księgowości, Kadr i Płac AFRISO Sp. z o.o. Wykształcenie wyższe, minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, praktyczna i teoretyczna znajomość prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych,... 2020-02-21 Gliwice (okolice), Szałsza (pow. tarnogórski) pracuj.pl
rozwiń Starszy referent / inżynier Instytut Fizyki Jądrowej PAN Budowli i instalacji, nadzór ze strony inwestora nad realizowanymi inwestycjami i remontami, przygotowanie założeń do inwestycji i opisów przedmiotu zamówienia, koordynacja prac serwisowych.... 2020-02-11 Kraków Praca.pl

Oferta pracy starszy referent


Oferta: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw obsługi sekretariatu w Wieloosobowym Stanowisku Sekretariatu Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu oraz jego Zastępców i obsługa kancelarii w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Urząd. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego w celu umożliwienia realizacji zadań. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi kadrowej, gospodarowania mieniem, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia w celu prawidłowego wykonywania powierzonych zadań przez Urząd. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca wykonywana w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, - praca wymaga kontaktu z klientem zewnętrznym. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - narzędzia i materiały pracy - komputer, - praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, - bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych - brak wind, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby). Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego. Metody i techniki naboru: I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych, II etap: Pisemny test wiedzy merytorycznej, III etap: Praktyczny test dotyczący obsługi komputera, IV etap: Rozmowa kwalifikacyjna. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.). Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem: //www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 3.000zł Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 46, e-mail: izk.IAS.370000mf.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji pozostałe wymagania niezbędne: Podstawowa znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, Umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne), Komunikatywność, W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem. Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Ełk | wróć do poprzedniej strony