Money.pl Praca praca Bydgoszcz starszy referent
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko starszy referent
Lokalizacja Bydgoszcz
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy starszy referent

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

starszy referent

   
rozwiń Starszego Referenta ds. gospodarki samochodowej i zaopatrzeniowej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Realizacja zadań związanych z obsługą transportową Spółki. Opis zadań na stanowisku: Przewóz osób - obsługa Zarządu. Nadzór nad gospodarką samochodową KDPW S.A. w zakresie: bieżącej i okresowej... 2019-06-14 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,,Inkubator Innowacyjności 2.0" (realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją... Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski... 2019-06-13 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Sekcji Finansowej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem i sprawozdawczością środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego prowadzenie dokumentacji związanej z konkursami wewnętrznymi... 2019-05-31 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Konsultant Contact Center - Starszy Referent PKP Energetyka S.A. Obsługa połączeń telefonicznych, Udzielanie odpowiedzi na zapytania Klientów, Doradztwo w zakresie oferty handlowej, Raportowanie działań i sprawozdawczość, Obsługa niezbędnych systemów... 2019-06-10 Opole pracuj.pl

Oferta pracy starszy referent


Oferta: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw nadzoru nad orzecznictwem podatkowym w Referacie Nadzoru nad Orzecznictwem (ION) w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowywanie projektów pism, wytycznych i okólników skierowanych do organów i komórek podległych Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opracowywanie projektów wystąpień do Ministerstwa Finansów, w tym zgłoszeń do Szefa KAS różnic interpretacyjnych w stosowaniu przepisów prawa podatkowego Współuczestniczenie w sprawowaniu nadzoru merytorycznego nad działalnością urzędów skarbowych w celu zapewnienia jednolitości sposobu realizacji zadań Prowadzenie stałego monitoringu orzecznictwa podatkowego i analizowanie rozbieżności oraz kierunku interpretacyjnego Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i narad w zakresie zagadnień objętych działaniem komórki organizacyjnej Ewidencjonowanie prowadzonych spraw, sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w celu sprawowania nadzoru nad terminowością i sposobem załatwiania spraw Opiniowanie projektów aktów administracyjnych oraz broszur i wyjaśnień Opiniowanie projektów aktów normatywnych w celu zgłaszania uwag do projektowanych zmian przepisów Warunki pracy - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zakres tematyczny przewidziany w naborze: - ustawa Ordynacja podatkowa, - ustawa o podatku od towarów i usług, - ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, - ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, - umiejętność obsługi aplikacji biurowych działających w środowisku Windows (w szczególności arkusze kalkulacyjne i aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych). Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ. Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia -> Nabór). Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną. O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną - w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto - przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,61. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 176 lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszczmf.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze prawa podatkowego, w administracji lub innej pracy biurowej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, innych przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Umiejętność obsługi aplikacji działających w środowisku Windows Odporność na stres Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Bydgoszcz | wróć do poprzedniej strony