Money.pl Praca praca Bydgoszcz starszy referent
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko starszy referent
Lokalizacja Bydgoszcz
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy starszy referent

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

starszy referent

   
rozwiń Starszy Referent ds. Księgowości Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczanie amortyzacji i umorzeń. Prowadzenie ewidencji na podstawie dowodów OT, LT, PT. Klasyfikacja składników... 2019-10-18 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Dziale Zarządzania Aktywami Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ,na zastępstwo" (przewidywany okres zatrudnienia około 12 miesięcy) Opis wybranych zadań na stanowisku: zbieranie danych i monitorowanie wiarygodności kredytowej kontrahentów oraz ryzyka... 2019-10-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds.Płac Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne, bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oraz rozliczania umów cywilnoprawnych, biegła znajomość... 2019-10-14 Kraków pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent w Biurze do spraw Promocji Uniwersytet Wrocławski Prowadzenie spraw związanych z rankingami krajowymi i międzynarodowymi (m.in. utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami rankingowymi, koordynowanie prac rankingowych, opracowywanie rankingów)... 2019-10-15 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds. Organizacji Wystaw Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Wykształcenie wyższe, dobra znajomość języka angielskiego, doświadczenie zawodowe związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność... 2019-10-10 Kraków pracuj.pl
rozwiń Starszy referent ds. finansowo-księgowych ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW M.ST. WARSZAWY Zaopatrzeniowiec), w tym: sprawdzanie załączonych do zaliczek rachunków pod względem formalnym i rachunkowym, kwalifikacja rozliczonej zaliczki na... Starszy referent ds. finansowo-księgowych... 2019-10-09 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy referent ds. obsługi socjalnej studenta Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu Prowadzenie całej dokumentacji związanej z przyznawaniem i wypłatą świadczeń stypendialnych oraz wystawianie różnego rodzaju zaświadczeń, przygotowanie suplementów, sprawozdawczość w zakresie... 2019-10-16 Gorzów Wielkopolski pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent ds. Obsługi Wsparcia Technicznego Akademia Sztuki w Szczecinie Obsługa pierwszej linii wsparcia technicznego bieżące rozwiązywanie zgłoszeń technicznych przydzielanie dostępów i kontrola do pomieszczeń obsługa kont poczty elektronicznej konfiguracja i... 2019-10-10 zachodniopomorskie pracuj.pl
rozwiń od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 14 października 2019 r. Wymiar etatu 1/1 ... od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa Warszawa 2019-10-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent - Dziale Rekrutacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Wykształcenie średnie lub wyższe bardzo dobra znajomość obsługi komputera, programów MS Office Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, prawidłowego przebiegu... 2019-09-26 Szczecin pracuj.pl

Oferta pracy starszy referent


Oferta: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy ul. Dr. E. Warmińskiego 18 85-950 Bydgoszcz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikacja przetwarzania wniosków CEIDG oraz KRS Analizowanie poprawności rejestracji podatników dla podatków od towarów i usług oraz podatników od transakcji wewnątrzwspólnotowych Udzielanie informacji w zakresie sposobu rozwiązywania bieżących problemów zgłaszanych przez urzędy skarbowe Opracowywanie wytycznych w celu zapewnienia jednolitego stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników Rozpatrywanie odwołań i zażaleń na poprawność rozstrzygnięć wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych Analizowanie poprawności decyzji wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych dotyczących unieważnienia i uchylenia NIP podatnikom Współpraca z Wydziałem Informatyki Izby Administracji Skarbowej w zakresie tworzenia założeń do algorytmów Warunki pracy - praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie, - budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Zakres tematyczny przewidziany w naborze: - ustawa Ordynacja Podatkowa, - ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, - ustawa o podatku od towarów i usług. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ. Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia -> Nabór). Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną. O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną - w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto - przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,61. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 176 lub pisząc na adres e-mail: nabory.IAS.Bydgoszczmf.gov.pl Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej pozostałe wymagania niezbędne: Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o podatku od towarów i usług Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Umiejętność interpretacji przepisów prawa Umiejętność analitycznego myślenia Komunikatywność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku Umiejętność obsługi systemów operacyjnych z serii Windows oraz Excel Umiejętność pracy w zespole Odporność na stres Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Bydgoszcz | wróć do poprzedniej strony