Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Stanowisko specjalista
Kategoria Administracja Państwowa
Lokalizacja Warszawa
Termin ważności: 2017-08-25

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
Superoferty
 • Diagnosta Samochodowy
  Autoryzowany Dealer IVECO, Lubicz Górny k. miasta Toruń
 • KIEROWCA C+E ADR CYSTERNA
  TSL Sp. z o.o., Biała Podlaska, Lublin, Hrubieszów, Chełm, Małaszewicze,...
 • KIEROWCA C+E ADR CYSTERNA
  TSL Sp. z o.o., Białystok, Narewka, Bielsk Podlaski, Hajnówka
 • KIEROWCA C+E ADR CYSTERNA
  TSL Sp. z o.o., Rypin, Włocławek, Toruń, Lipno
Profile pracodawców
Most Wanted! HR Consulting Group Sp. z o.o. Dino Polska S.A. HICRON Sp. z o.o. Hoop Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

specjalista

   
rozwiń Specjalista ds. Kontaktów Międzynarodowych Antal SSC/BPO Pakiet relokacyjny dla interesujących kandydatów mocno konkurencyjne wynagrodzenie na umowie o prace (4-7k) kształcenie umiejętności, które zwiększą Twoją atrakcyjność na rynku pracy bardzo... 2017-11-17 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Płatności WILLSON & BROWN - WB Sp. z o.o. Sp. k. Przygotowywanie płatności i przelewów Weryfikacja zapisów na kontach rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami Przygotowywanie zestawień dla celów decyzji... Specjalista ds.... 2017-11-16 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. jakości MyFood Spółka z o.o. Sp.k. In. za: utrzymywanie dokumentacji systemu HACCP, systemów BRC, IFS, ASC, MSC w tym nadzór nad dokumentacją, przegląd i aktualizację wdrożonych procedur i instrukcji postępowania oraz prowadzenie...... 2017-10-27 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Życiowej Oferty Produktowej GRUPA PZU Wsparcie merytoryczne pracownikom w Oddziałach PZU Inicjowanie działań aktywizujących sprzedaż w celu zapewnienia rozbudowy/poprawy struktury portfela ubezpieczeń Analizowanie rynku... 2017-11-06 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Wysyłek Merit Poland Sp z o. o. Organizowanie wysyłek towaru do klienta: wystawianie faktur sprzedaży oraz dokumentów wysyłkowych. Organizacja środka transportu, z uwzględnieniem wymogu optymalizacji kosztów wysyłek. Zgłaszanie... 2017-11-18 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. sprzedaży Manpower CoRE Utrzymywanie trwałych relacji z obecnymi klientami firmy Pozyskiwanie nowych klientów Tworzenie ofert handlowych w oparciu o analizę potrzeb klientów Realizacja planów sprzedażowych Obsługa procesu... 2017-11-13 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. administracyjnych z j. obcym (m/k) CPL Jobs Codzienne kontakty telefoniczne i e-mailowe z dostawcami w celu rozwiązania rozbieżności (w jednym z języków obcych) Odbieranie faktur od dostawców Prowadzenie dokumentacji administracyjnej... 2017-11-06 Kraków pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Ofertowania - branża ogólnobudowlana Mostostal Warszawa S.A. Wysłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych, sporządzanie zestawień porównanych otrzymanych ofert i ich analiza, komunikacja z dostawcami w... Specjalista ds. Ofertowania - branża... 2017-11-11 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista Ds. Szkoleń Biura Karier SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Realizacja działań rozwojowych dla studentów w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POWER), w tym: Promocja działań projektowych, przygotowywanie opisów modułów;... 2017-11-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. sprzedaży Rekrutacja ukryta .. Specjalista ds. sprzedaży Rekrutacja ukryta podlaskie podlaskie 2017-10-27 podlaskie pracuj.pl


Oferta pracy specjalista


Oferta: Ministerstwo Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Obrony NarodowejAl.Niepodległości 21800-911 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie dokumentacji prawno-finansowej w zakresie realizacji zamówień publicznych zgodnie z procedurą do 30.000 euro na potrzeby krajowej i zagranicznej promocji resortu obrony narodowej. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania, udział w pracach komisji przetargowej w celu dokonania zakupu materiałów promocyjnych na rzecz resortu obrony narodowej w ramach procedur przetargowych powyżej 30.000 euro.Koordynowanie realizacji umów, w tym akceptacja projektów i prototypów materiałów promocyjnych, wydawniczych, ekspozycyjno-wystawienniczych oraz narzędzi badawczych, uzgadnianie terminów dostaw przedmiotów umów, sprawdzanie zgodności dostarczonych materiałów z zatwierdzonymi prototypami oraz zapisami umów, sporządzanie protokołów reklamacyjnych oraz uzgadnianie z wykonawcą trybu naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości. Merytoryczne i formalne rozliczanie faktur pod względem prawidłowości i zgodności z zawartymi umowami.Planowanie wydatków zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, sporządzanie zapotrzebowań i korekt na środki budżetowe oraz kontrolowanie wydatków budżetu Zespołu Promocji w zakresie bieżących potrzeb finansowych. Koordynowanie realizacji umów licencyjnych zawieranych z przedstawicielami organów i instytucji zewnętrznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.Udział w działaniach promocyjnych Zespołu Promocji (pod względem merytorycznym, organizacyjnym i logistycznym) podczas przedsięwzięć promocyjnych z udziałem kierownictwa resortu obrony narodowej (m.in. organizacja stoisk promocyjnych MON).Warunki pracyBudynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: brak windy, brak możliwości poruszania się na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 3700 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 042, 261 840 515.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze finansów publicznych lub marketingu lub public relationsPoświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "tajne"Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Kodeks cywilny, struktury organizacyjnej MONUmiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji w tym komunikacji pisemnejPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweDokumenty i oświadczenia niezbędne:Życiorys/CV i list motywacyjnyKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze finansów publicznych lub marketingu lub public relations (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)Kopia kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwaOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboruOświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe:kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówDokumenty należy złożyć do: 2017-08-25Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Źródło oferty: infopraca.pl
praca Warszawa | wróć do poprzedniej strony

Serwis prowadzony przy współpracy:
szybkopraca pracuj.pl praca.pl
Gazetapraca.pl infopraca Przedstawiciele.pl
Ibroker.pl Gowork.pl karierawfinansach.pl
DlaStudenta.pl pracuj.gratka.pl jobs.pl
Goldenline.pl Linguajob.pl
Kariera.pl monsterpolska.pl