breadcrumb money.pl logo Praca praca Poznań Specjalista
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Specjalista
Kategoria Inne
Lokalizacja Poznań,
Termin ważności: 2018-07-13

Oferta pracy Specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Specjalista

   
rozwiń Młodszy Specjalista ds. Remontów i Inwestycji TEB Edukacja Nadzorowanie i koordynacja wszelkich prac wykonawczych, remontowych Negocjowanie warunków umów remontowych w oddziałach Spółki Przygotowywanie zapytań ofertowych, porównywania ofert z zakresu prac... 2018-08-28 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Handlowo Biurowych PREMA SA Samodzielną i satysfakcjonującą pracę w znanej na polskim rynku firmie zatrudnienie na pełny etat (umowa o pracę) systematyczne szkolenia możliwość rozwoju zawodowego niezbędne narzędzia pracy... 2018-09-24 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Obsługi Klienta z językiem niemieckim i angielskim APRIL Polska Sp. z o.o. E-mailowa i telefoniczna obsługa klienta w języku niemieckim likwidacja szkód turystycznych organizacja pomocy w podróży, m. in. wizyt lekarskich, hospitalizacji, transportu dla... Specjalista ds.... 2018-09-23 śląskie pracuj.pl
rozwiń Specjalista Contact Centre z jęz. francuskim ING Bank Śląski S.A. Udzielanie wsparcia dla klientów ING z Francji i Polski na temat produktów i usług banku, za pomocą zdalnych kanałów kontaktu Przyjmowanie i realizację dyspozycji klientów zgodnie z obowiązującymi... 2018-09-20 Katowice pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Utrzymania i Wdrożeń Envelo Wdrażanie kultury oraz praktyk DevOps w zespole, Wdrażanie i monitorowanie platformy Envelo oraz usług powiązanych, Wdrażanie CI / CD, Automatyzacja obsługi administracyjnej. ... Specjalista ds.... 2018-09-24 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista administrator sieci i bezpieczeństwa IT OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: telekomunikacja, informatyka. Przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Doświadczenie w administrowaniu systemami... 2018-09-25 Nagawczyna (pow. dębicki) pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. pracowników tymczasowych (K/M) Sodexo Polska Sp. z o.o. Rekrutację pracowników tymczasowych na stanowiska recepcyjne i administracyjno-biurowe. Budowanie bazy pracowników tymczasowych. Organizację wdrożeń na recepcjach oraz zastępstw... Specjalista ds.... 2018-09-20 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Promocji i Wsparcia Sprzedaży Grupa Muszkieterów .. Specjalista ds. Promocji i Wsparcia Sprzedaży Grupa Muszkieterów Poznań, Swadzim (pow. poznański) Poznan, Swadzim (pow. poznanski) 2018-09-25 Poznań, Swadzim (pow. poznański) pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Help Desku ze znajomością języka niemieckiego Spring Professional Poland Zapewnienie pierwszej linii wsparcia dla kontaktujących się klientów poprzez mail oraz telefon, Klasyfikacja zgłoszeń oraz przydzielanie ich odpowiednim osobom do rozwiązania, Współpraca z...... 2018-09-11 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Sprzedaży Produktu Innowacyjnego Adecco Poland Aktywna sprzedaż innowacyjnego produktu Realizacja założonych planów sprzedaży Poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży i docieranie do nowych Konsumentów za pomocą sieci kontaktów własnych... 2018-09-24 Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice, Sosnowiec, Tychy pracuj.pl

Oferta pracy Specjalista


Opis stanowiska:
Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Monitoringu Środowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
?praca w terenie, w tym samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
?praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa specjalistycznych programów do obróbki prezentacji danych
 • opracowywanie wyników pomiarów, wykonywanie ocen klimatu akustycznego
 • wykonywanie map akustycznych
 • rozpatrywanie wniosków o interwencję w zakresie hałasu komunikacyjnego
 • udział w terenowych pomiarach hałasu oraz obsługa aparatury pomiarowej wykorzystywanej w pomiarach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B (umiejętność prowadzenia pojazdów do 3,5 t)
 • praktyka w wykonywaniu pomiaru hałasu
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność obsługi urządzeń do pomiaru hałasu
 • znajomość zagadnień statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowe: akustyka, fizyka, wibroakustyka
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
  Ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  Koniecznie z dopiskiem - oferta nr 21/2018

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą - decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Poznań | wróć do poprzedniej strony