breadcrumb money.pl logo Praca praca Poznań Specjalista
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Specjalista
Kategoria Inne
Lokalizacja Poznań,
Termin ważności: 2018-07-13

Oferta pracy Specjalista

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Specjalista

   
rozwiń Specjalista PR - startupy, fundusze venture capital (VC) MADE IN PR DOMAŃSKA KĘDZIERSKI SPÓŁKA JAWNA Bezpośrednia współpraca z klientami agencji udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacyjnych, kampanii PR współpraca z mediami, instytucjami i innymi partnerami pisanie tekstów i... 2018-12-07 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. finansowych Stefczyk Finanse To proste: Zadbasz o Klientów oferując im szeroką gamę produktów finansowych Kasy Stefczyka Najpierw jednak rozpoznasz ich potrzeby oraz będziesz umiał doradzić najlepsze rozwiązania Zrobisz to... 2018-12-11 Kraków pracuj.pl
rozwiń Specjalista BHP Devire Nadzór nad prawidłowym przestrzeganiem przepisów BHP Prowadzenie warsztatów z zakresu BHP Przedstawiania własnych pomysłów usprawnień w zakresie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy... 2018-12-06 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. eksportu B2B Indigo Nails Współpraca z aktualnymi dystrybutorami zagranicznymi Indigo w zakresie rozwoju sprzedaży oraz wsparcia sprzedażowego i marketingowego poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów zagranicznych... 2018-12-11 Łódź pracuj.pl
rozwiń Specjalista/ka ds. Sprzedaży w Terenie Philip Morris International w Polsce JEŚLI: posiadasz wykształcenie wyższe lub status studenta , znasz język angielski w stopniu komunikatywnym, cechuje Cię umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia, łatwo nawiązujesz kontakty,... 2018-11-21 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Kupiec / Specjalista ds. Zakupów HR NAVIGATOR .. Kupiec / Specjalista ds. Zakupów HR NAVIGATOR Kraków, Zabierzów (pow. krakowski) Krakow, Zabierzow (pow. krakowski) 2018-11-30 Kraków, Zabierzów (pow. krakowski) pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. rekrutacji z j. ukraińskim Job Impulse Polska Sp. z o.o. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zatrudnienie w stabilnej organizacji, będącej członkiem Polskiego Forum HR, zrzeszającego największe firmy doradztwa personalnego premie za wyniki Twoje i... 2018-12-08 Poznań pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. e-commerce PAWO-MEN Sp. z o.o. sp.k. Obsługa programistyczna oraz rozwijanie systemu e-commerce Tworzenie oraz zmiana layout'u stron internetowych Opracowywanie, planowanie oraz wdrażanie strategii marketingowych mających na celu... 2018-12-06 Pabianice pracuj.pl
rozwiń Młodszy specjalista ds. rozwoju bankowości mobilnej mBank S.A. Łódź, Przystanek mBank Główne zadania: Współpraca przy tworzeniu strategii w obszarze bankowości mobilnej Rozwój aplikacji mobilnej poprzez kreowanie innowacyjnych rozwiązań i prowadzenie projektów... 2018-11-14 Łódź pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Kadr Gzella Net Sp. z o.o. Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, ewidencjonowanie czasu pracy, obsługa programu Płatnik, sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby... 2018-11-27 Osie (pow. świecki) pracuj.pl

Oferta pracy Specjalista


Opis stanowiska:
Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Monitoringu Środowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
?praca w terenie, w tym samodzielne prowadzenie samochodu służbowego,
?praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa specjalistycznych programów do obróbki prezentacji danych
 • opracowywanie wyników pomiarów, wykonywanie ocen klimatu akustycznego
 • wykonywanie map akustycznych
 • rozpatrywanie wniosków o interwencję w zakresie hałasu komunikacyjnego
 • udział w terenowych pomiarach hałasu oraz obsługa aparatury pomiarowej wykorzystywanej w pomiarach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B (umiejętność prowadzenia pojazdów do 3,5 t)
 • praktyka w wykonywaniu pomiaru hałasu
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność obsługi urządzeń do pomiaru hałasu
 • znajomość zagadnień statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowe: akustyka, fizyka, wibroakustyka
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, samodzielność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
  Ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  Koniecznie z dopiskiem - oferta nr 21/2018

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą - decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Poznań | wróć do poprzedniej strony