Money.pl Praca Rozwój osobisty

Dotacja na własny biznes

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2013-02-12 12:27
Dotacja na własny biznes

(fot. Thinkstock)
Jak starać się o dotację na własny biznes z urzędu pracy, komu się należy i kiedy? Na jakich zasadach ta dotacja jest przyznawana? Odpowiada Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna ARKANA

Początek roku to dobry okres aby starać się o przyznanie z urzędu pracy jednorazowo, bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, które w trzecim kwartale 2012 r. wyniosło 3.510,22 zł co umożliwia uzyskanie łącznie kwoty 21.061,32 zł.


Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba, która posiada status bezrobotnego. O dotacje nie mogą ubiegać się studenci studiów dziennych, mogą ją jednak otrzymać studenci uczący się zaocznie. Dofinansowania nie otrzyma również ten kto prowadził działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Zdyskwalifikowane w walce o dotacje są również osoby, które w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku otrzymały dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy, które bez wiarygodnego uzasadnienia odmówiły propozycji pracy, stażu lub szkolenia w urzędzie pracy w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także ci którzy w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie skazani zostali za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Polecamy: Działalność gospodarcza w miejscu zamieszkania

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania wnioskodawcy. Przed jego złożeniem warto udać się do urzędu w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie wymagań, które trzeba spełnić. Standardowo w treści wniosku określa się między innymi: kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą osoba bezrobotna zamierza podjąć, kalkulacje kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikacje i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, a także przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria, według których udzielane jest dofinansowania mogą różnić się w poszczególnych urzędach jednak szanse na otrzymania środków zwiększają:

udokumentowane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje;
predyspozycje osobowościowe ustalone w oparciu o opinię doradcy zawodowego;
jakość merytoryczna przedstawionego wniosku;
zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności;
działania na rzecz pozyskania lokalu (umowy przedwstępne);
uzyskanie niezbędnych pozwoleń;
perspektywa rozwoju tworzonej firmy na tle konkurencji;
przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności;
miejsce prowadzenia działalności;
zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Po złożeniu wniosku oczekujemy około 30 dni na decyzję o przyznaniu środków. Należy zaznaczyć, że działalność gospodarczą można zarejestrować dopiero po przyznania dotacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie, gdyż w innym przypadku zostanie ona cofnięta. Umowa zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, a także złożenia rozliczenia w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Osoba, która otrzymała dotacje musi pamiętać, iż przyznane środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania będą podlegały zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wezwania do ich zwrotu w przypadku: wykorzystania otrzymanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, podjęcia zatrudnienia lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji bądź naruszenia innych istotnych warunków umowy. Powyższe powoduje, że przed podpisaniem umowy Urząd Pracy będzie chciał ustanowić zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków w przypadku niedochowania warunków umowy. Formami zabezpieczenia zwrotu dofinansowania może być poręczenie, blokada rachunku bankowego, a w szczególnych przypadkach akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

logoarkana100.jpeg


(AS)

Jak zarobić duże pieniądze w swojej firmie?

WP.PL