Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko referent
Lokalizacja Pajęczno
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy referent

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

referent

   
rozwiń Referent ds. Administracji Workforce Logiq Kontrola usług i delegowanie zadań (kontrole serwisów kawowych, sprawdzanie dostawy materiałów czyszczących, sprawdzanie dystrybucji zaopatrzenia w żywność itp. Nadzorowanie konserwacji ekspresów... 2019-06-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Samodzielny referent ds. analiz MES (K/M) SITECH Sp. z o.o. Projektowanie nowych lub modyfikacja istniejących produktów lub ich części, opracowywanie nowych konceptów rozwiązań konstrukcyjnych, przygotowanie szczegółowych raportów z wirtualnych obliczeń... 2019-06-25 Polkowice pracuj.pl
rozwiń Referent ds. Spedycji Krajowej JAS-FBG S.A. Pomoc spedytorom w organizowaniu transportów krajowych kontakty z klientami, przewoźnikami oraz innymi działami firmy nadzór nad dokumentacją spedycyjną bieżąca analiza i optymalizacja... Referent... 2019-06-17 Sady (pow. poznański) pracuj.pl
rozwiń Referent ds. Obsługi Klienta Mondi BZWP Sp. z o.o. Zatrudniającej 26 000 osób w 31 krajach na całym świecie. Kluczowe zakłady Grupy znajdują się w Europie Centralnej, Rosji, obu Amerykach i... Referent ds. Obsługi Klienta Mondi BZWP Sp. z o.o.... 2019-06-21 Bystrzyca Kłodzka pracuj.pl
rozwiń Referent w dziale rekrutacji Amlux Samodzielne realizowanie projektów rekrutacyjnych na stanowiska niższego szczebla (pracownicy fizyczni) Prowadzenie aktywnych działań rekrutacyjnych (m.in. rekrutacje terenowe, poszukiwania... 2019-06-14 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ,,Inkubator Innowacyjności 2.0" (realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją... Starszy Referent - Broker Innowacji Pomorski... 2019-06-13 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Referent ds. umów ZWIĄZEK ARTYSTÓW WYKONAWCÓW STOART Do zadań pracownika należeć będzie prowadzenie negocjacji i zawieranie umów na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych Zadania będą wykonywane jako praca zdalna przez telefon, internet ...... 2019-06-17 Katowice pracuj.pl
rozwiń Referent Działu Windykacji Solid Security Sp. z o.o. Prowadzenie rozmów telefonicznych z klientem, monitoring portfela klientów z należnościami przeterminowanymi, przygotowywanie ponagleń, wezwań do zapłaty, obsługa korespondencji listownej oraz... 2019-06-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Referent ds. księgowości Draexlmaier Szukamy ludzi otwartych, elastycznych, którzy z entuzjazmem podchodzą do wyznaczonych zadań. ... Referent ds. księgowości Draexlmaier Jelenia Góra Jelenia Gora 2019-06-25 Jelenia Góra pracuj.pl
rozwiń Referent ds. eksportu na rynek niemiecki DPM Sp. z o.o. Obsługa zamówień eksportowych, Utrzymanie Kontaktu telefonicznego z partnerami handlowymi, Promocja i sprzedaż produktów firmowych, Aktywne pozyskiwanie nowych klientów, oraz profesjonalna ich... 2019-06-19 Bielsko-Biała pracuj.pl

Oferta pracy referent


Oferta: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw inspekcji PINB ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Praca w terenie polegająca na prowadzeniu działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie: a) prawidłowości przebiegu procesu budowlanego realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, b) utrzymania obiektów budowlanych, c) rozbiórki obiektów budowlanych, d) prowadzenie kontroli obowiązkowych oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, e) katastrof budowlanych. f) w ramach zajmowanego stanowiska pracy i powierzonych obowiązków służbowych, do obowiązków i kompetencji podlegać będą sprawy pochodzące z terenów Gmin: Kiełczygłów, Rząśnia, Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie. 2. Przygotowywanie i gromadzenie dokumentów: a) zawiadomień o ustalonym terminie kontroli, oględzin realizacji robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych, rozbiórce oraz utrzymania obiektu budowlanego, b) sporządzanie protokołów z przeprowadzanych czynności inspekcyjno-kontrolnych, c) zawiadomień do stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i zgłoszenia uwag oraz zastrzeżeń, d) rozpraw administracyjnych, e) postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań, f) decyzji, 3. Gromadzenie dokumentów dla każdej sprawy winno być w odrębnej teczce, odpowiednio oznakowanej ze spisem spraw i oznaczeniem numerycznym kolejno wpływających dokumentów a po zakończeniu postępowania oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie akt. 4. Prowadzenie spraw dotyczących zakończenia budowy obiektu budowlanego: a) przyjmowanie i weryfikowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, b) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, c) przygotowywanie potwierdzeń dotyczących złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy, d) przygotowywanie decyzji na użytkowanie. 5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych działań inspekcyjno-kontrolnych. 6. Prowadzenie spraw wynikających ze złożonych przez strony skarg, wniosków. 7. Udział w pracach komisji powoływanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie lub przy jego udziale. 8. Użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z przepisami w tym zakresie. 9. Właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych. Warunki pracy Siedziba Inspektoratu ulokowana na I piętrze budynku bez windy, klatka schodowa oraz toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca przy użyciu komputera, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. UMOWA NA ZASTĘPSTWO. Przewidywany termin zatrudnienia - czerwiec 2019r. Proponowane miesięczne wynagrodzenie 2400zł brutto. WYMAGANE OŚWIADCZENIA, ŻYCIORYS (CV) I LIST MOTYWACYJNY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA. Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji: I etap: weryfikacja formalna ofert, II etap: sprawdzian wiedzy merytorycznej i kompetencji, III etap: rozmowa kwalifikacyjna. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 034 311 32 27. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Suchanowska- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe co najmniej I stopnia: budownictwo doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie zadań pozostałe wymagania niezbędne: czynne prawo jazdy kat. B, znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych, bardzo dobra obsługa komputera w zakresie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego (pakiet Office lub pokrewne), umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji, systematyczność, odporność na stres, komunikatywność, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe uprawnienia budowlane mile widziane. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Pajęczno | wróć do poprzedniej strony