Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy zlecenie. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy zlecenie to jedna z umów cywilnoprawnych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa zlecenie? Kiedy można ją podpisać? Gdzie można pobrać wzór umowy zlecenie?

Wzór umowy zlecenie do pobrania
Wzór umowy zlecenie do pobrania (money.pl)

Wzór i umowa zlecenie - co powinna zawierać?

Wzór i umowa zlecenie zawierają dokładnie opisane zasady, do jakich stosować muszą się obie strony umowy. Są to:

 • zobowiązanie się do wykonania zleconej czynności,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • termin i sposób wypłaty wynagrodzenia,
 • okres wypowiedzenia,
 • zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia ewidencji ilości godzin wykonywanego zlecenia,
 • zobowiązanie zleceniobiorcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i materiałów uzyskanych w związku z wykonywanym zleceniem.

Jako że umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, powinna znaleźć się w niej następująca klauzula: "w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego"

Umowa zlecenie. Warunki

W umowie zlecenie powinny zawierać się następujące elementy:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane zleceniobiorcy,
 • dane zleceniodawcy,
 • podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
 • przedmiot zawartej umowy.

Umowa zlecenie - czym jest?

Umowa zlecenie to zobowiązanie się zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności dla innego podmiotu-zleceniodawcy. Określa się w niej warunki wykonania pracy. Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie z tytułu tych umów zostało uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy nie muszą jednak stosować się do przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za niego. Nie muszą też wypłacać wynagrodzenia za okres choroby.

Umowa zlecenie. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy zlecenia? Dostępny jest TUTAJ.