Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy to jeden z dokumentów podpisywanych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o zakazie konkurencji do pobrania
Wzór umowy o zakazie konkurencji do pobrania (money.pl)

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Czym jest?

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy sprawia, że na jej podstawie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Zakaz konkurencji ustaje po rozwiązaniu umowy o pracę.

Kodeks pracy przewiduje możliwość zawierania umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

Wzór i umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Warunki

Warunkami obowiązywania i ważności umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy są:

  • data zawarcia umowy,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • podpisy pracodawcy i pracownika
  • zobowiązanie pracownika do nie wykonywania działalności konkurencyjnej.

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Co powinna zawierać?

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna zawierać zapisy dotyczące konsekwencji za naruszenie przez pracownika warunków umowy. Zawarty powinien być w niej także okres obowiązywania umowy, czyli zapis o obowiązywaniu w trakcie całego okresu rozwiązania. W umowie o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy powinna znaleźć się klauzula dotycząca momentu rozwiązania umowy.

W umowie o zakazie konkurenci w czasie trwania stosunku pracy okresem wykonywania umowy o pracę jest również okres jej wypowiedzenia, choćby w tym czasie pracownik był zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy. Do czego zobowiązuje się pracownik?

Pracownik zobowiązuje się w okresie wykonywania umowy o pracę zawartej z pracodawcą nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Działalnością konkurencyjną jest w szczególności:

  • podjęcie i świadczenie pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na jakiejkolwiek innej podstawie,
  • prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec pracodawcy we własnym imieniu albo za pośrednictwem osoby trzeciej,
  • nakłanianie osoby świadczącej na rzecz pracodawcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • nakłanianie klientów pracodawcy do rozwiązania z nim umowy, w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej,
Umowa o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy - wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy. Dostępny jest TUTAJ.