Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę na zastępstwo. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę na zastępstwo to jedna z umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę na zastępstwo? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę na zastępstwo. Jakie warunki?

Umowa o pracę na zastępstwo i jej wzór zawiera warunki zatrudnienia, jakie zostały ustalone pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Są to:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umówionej pracy, czyli stanowisko, funkcja, zawód czy specjalność,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę na zastępstwo. Co powinna zawierać?

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę na zastępstwo? Umowa powinna składać się z kilku elementów. Brak któregoś z nich może oznaczać, że umowa jest nieważna.

Najważniejszym elementem umowy o pracę na zastępstwo jest wskazanie imienia i nazwiska zastępowanego pracownika.

Do innych elementów umowy na zastępstwo zaliczane są:

 • data podpisania umowy,
 • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • datę początku obowiązywania umowy,

Umowa o pracę na zastępstwo. Przyczyny

Umowa o pracę na zastępstwo jest umową o pracę na czas określony, stosowaną w szczególnych okolicznościach. Można ją bowiem zawrzeć na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo zawiera rubrykę, w której trzeba wskazać przyczyny uzasadniające zawarcie umowy.

Umowa o pracę na zastępstwo. Wzór a nadgodziny

Umowa o pracę na zastępstwo przewiduje także zapisy o nadgodzinach. Zapis ten dotyczy jednak umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu.

Wzór i umowa o pracę na zastępstwo zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Umowa o pracę na zastępstwo. Kiedy można ją podpisać?

Wzór i umowa o pracę na zastępstwo podpisywane są w przypadku różnych sytuacji powodujących dłuższą, ale usprawiedliwioną nieobecność pracownika. Powodami, dla których można podpisać umowę o pracę na zastępstwo mogą być:

 • przedłużająca się choroba,
 • urlop macierzyński,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop bezpłatny.
Umowa o pracę na zastępstwo. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę na zastępstwo? Dostępna jest TUTAJ.