Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę na okres próbny. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę na okres próbny to jedna z umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę na okres próbny? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę na okres próbny. Jakie warunki?

Wzór i umowa o pracę na okres próbny zawiera kilka warunków zatrudnienia, jakie zostały ustalone przez pracodawcę i pracownika. Są to:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umówionej pracy, czyli stanowisko, funkcja, zawód czy specjalność,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę na okres próbny. Co powinna zawierać?

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę na okres próbny? Umowa powinna składać się z kilku elementów. Brak któregoś z nich może oznaczać, że umowa jest nieważna. Do najważniejszych elementów umowy na okres próbny zaliczane są:

 • data podpisania umowy,
 • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • datę początku obowiązywania umowy,
 • datę końcową obowiązywania umowy.

Umowa o pracę na okres próbny. Ile może trwać?

Umowa o pracę na okres próbny to pierwsza umowa, którą pracodawca może zawrzeć z nowym pracownikiem. Umowę o pracę na okres próbny podpisuję się na okres nieprzekraczający trzy miesiące. Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika oraz możliwości jego zatrudnienia na danym stanowisku.

Umowa na okres próbny zawierana jest w przypadku, gdy jedna albo obie strony przed podjęciem decyzji o nawiązaniu stosunku pracy pragną poznać warunki przyszłego wykonywania wzajemnych praw i obowiązków w danym miejscu pracy na danym stanowisku.

Umowa o pracę musi być zawarta przez pracodawcę i pracownika. Regulują to przepisy Kodeksu pracy.

Umowa o pracę na okres próbny, jej wzór a nadgodziny

Umowa o pracę na okres próbny przewiduje także zapisy o nadgodzinach. Zapis ten dotyczy jednak umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu.

Wzór i umowa o pracę na okres próbny zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Umowa o pracę na okres próbny. Jak rozwiązać umowę?

Wzór umowy o pracę na okres próbny reguluje czas jej obowiązywania. Ten rodzaj umowy rozwiązuje się wraz upływem tego okresu, czyli trzech miesięcy, a przed jego upłynięciem może być rozwiązana przez wypowiedzenie.

Rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem obejmuje następujące terminy:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
 • 2 tygodnie jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

Umowa może być rozwiązana, gdy pracownik dopuści się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Z kolei pracownik może rozwiązać umowę, gdy otrzyma orzeczenie lekarskie, w którym stwierdzono szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na swoje zdrowie.

Umowa o pracę na okres próbny. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę na okres próbny? Dostępna jest TUTAJ.