Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę to dokument regulujący stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę. Rodzaje umowy o pracę

Kodeks pracy wyróżnia kilka rodzajów umowy o pracę. Są to:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na zastępstwo,
 • umowa o pracę na okres próbny.

Umowa o pracę - wzór. Co powinna zawierać?

Każda umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy:

 • data podpisania umowy,
 • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • datę początku obowiązywania umowy,

Dodatkowo umowa o pracę na czas określony, umowa o pracę na okres próbny i umowa o pracę na zastępstwo musi zawierać termin końca obowiązywania umowy.

Umowa o pracę na zastępstwo. Jakie warunki?

Umowa o pracę i jej wzór zawiera warunki zatrudnienia, jakie zostały ustalone pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Są to:

 • miejsce wykonywania pracy,
 • rodzaj umówionej pracy, czyli stanowisko, funkcja, zawód czy specjalność,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia,
 • podpis pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę. Jej wzór a nadgodziny

Każda umowa o pracę przewiduje zapis o nadgodzinach. Wzór i umowa o pracę na czas określony zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Zapis ten dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Umowa o pracę. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę?

 • umowa o pracę na czas nieokreślony - TUTAJ
 • umowa o pracę na czas określony - TUTAJ
 • umowa o pracę na zastępstwo - TUTAJ
 • umowa o pracę na okres próbny - TUTAJ