Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenie. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wypowiedzenie umowy zlecenie to dokument, dzięki któremu osoby podpisujące umowę o dzieło mogą odstąpić od jej dalszego wykonywania. Czym jest oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dzieło?. Gdzie można pobrać wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy o dzieło?

Wzór wypowiedzenia do pobrania
Wzór wypowiedzenia do pobrania (money.pl)

Wypowiedzenie umowy zlecenie. Czym jest?

Kodeks cywilny zezwala obu stronom umowy na wypowiedzenie umowy zlecenie niezależnie od czasu jej obowiązywania. Można ją rozwiązać w każdym czasie, a po złożeniu wypowiedzenia, umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

Zleceniodawca, który wypowiedział umowę zlecenie z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poczynił zleceniobiorca w celu wykonania zapisów umowy. Z kolei jeśli któraś ze stron wypowiedziała umowę bez podania przyczyny, to może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz drugiej strony.

Wypowiedzenie umowy zlecenie. Co powinno zawierać?

W wypowiedzeniu umowy zlecenie powinny zawierać się następujące elementy:

  • data i miejsce podpisania dokumentu
  • dane zleceniobiorcy,
  • dane zleceniodawcy,
  • podpisy zleceniodawcy i zleceniobiorcy, .

Wzór i wypowiedzenie umowy zlecenie. Warunki

Wzór wypowiedzenia umowy zlecenie powinien zawierać numer umowy, datę wypowiedzenia umowy zlecenie i zastrzeżenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Jeśli w umowie zlecenie zawarte są zapisy o wypowiedzeniu, to należy też wskazać datę upłynięcia okresu wypowiedzenia.

We wzorze wypowiedzenia umowy zlecenie konieczne jest wskazanie przyczyny, ale jedynie w przypadku wypowiedzenia bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy zlecenie. Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to zobowiązanie się zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności dla innego podmiotu-zleceniodawcy. Określa się w niej warunki wykonania pracy. Umowa zlecenie to jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych. Wynagrodzenie z tytułu tych umów zostało uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy nie muszą jednak stosować się do przepisów dotyczących udzielania urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za niego. Nie muszą też wypłacać wynagrodzenia za okres choroby.

Wypowiedzenie umowy zlecenie. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór wypowiedzenia umowy o dzieło? Dostępny jest TUTAJ.