Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wypowiedzenie umowy o pracę to jeden z dokumentów podpisywanych przez pracodawcę i pracownika przy zakończeniu stosunku pracy. Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę? Co powinien zawierać dokument?

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę do pobrania
Wzór wypowiedzenia umowy o pracę do pobrania (money.pl)
bFdPJboB

Wypowiedzenie umowy o pracę. Co powinno zawierać?

Wypowiedzenie umowy o pracy powinno zawierać kilka niezbędnych elementów, by było ważne. Są to:

  • datę i miejsce zawarcia dokumentu,
  • dane pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • nagłówek "wypowiedzenie umowy o pracę"
  • podpis pracownika i pracodawcy.

Wzór i wypowiedzenie umowy o pracę. Warunki

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę zawiera klauzulę dotyczącą wypowiedzenia umowy zawartej w danym dniu. Do tego wskazać należy okres wypowiedzenia i datę jego upłynięcia.

bFdPJboD

Wypowiedzenie umowy o pracę. Czym jest?

Wypowiedzenie umowy o pracę to dokument, w którym pracownik lub pracodawca zgłasza wolę zakończenia stosunku pracy z drugą stroną. Wypowiedzenie umowy o pracę polega na tym, że jedna ze stron przedstawia drugiej pismo skutkujące zakończeniem umowy. Wyróżnia się trzy warianty wypowiedzenia umowy o pracy. Są to:

  • wypowiedzenie umowy pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

Sposób, prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika przy wypowiedzeniu umowy o pracę reguluje Kodeks pracy. Nie jest konieczne wskazanie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę.

bFdPJboJ

Jest to jest oświadczenie jednostronne, w związku z czym nie wymaga akceptacji drugiej strony, ale lepiej mieć potwierdzenie otrzymania, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór wypowiedzenia umowę o pracę? Dostępny jest TUTAJ.

bFdPJbpe