Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy to jeden z dokumentów podpisywanych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o zakazie konkurencji do pobrania
Wzór umowy o zakazie konkurencji do pobrania (money.pl)
bFfGeRcl

Wzór i umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Warunki

Warunkami obowiązywania i ważności umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy są:

 • data zawarcia umowy,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • podpisy pracodawcy i pracownika.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co powinna zawierać

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy powinna zawierać:

 • zobowiązanie pracownika do tego, by nie prowadził działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy,
 • długość obowiązywania zakazu konkurencji,
 • wysokość comiesięcznego odszkodowania,
 • termin wypłaty comiesięcznego odszkodowania,
 • wysokość kary umownej za naruszenie zakazu konkurencji.
bFfGeRcn

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Do czego zobowiązuje się pracownik?

Pracownik zobowiązuje się po ustaniu stosunku pracy nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Za działalnością konkurencyjną uważane będą następujące czynności:

 • podjęcie i świadczenie pracy na rzecz podmiotu konkurencyjnego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na jakiejkolwiek innej podstawie,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec pracodawcy we własnym imieniu albo za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pozostawanie w stosunku spółki prowadzącej zbliżoną działalność do pracodawcy,
 • sprawowanie funkcji w organach zarządzających, nadzorczych w przedsiębiorstwach prowadzących zbliżoną działalność do pracodawcy.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Czym jest?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy ogranicza możliwość podejmowania pracy zarobkowej. Kodeks pracy przewiduje możliwość zawierania umów o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy. Zawarcie tego rodzaju umowy nie jest możliwe z każdym pracownikiem. Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy można podpisać z osobą, która miała dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

bFfGeRct

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy to jest odrębną umową, w której pracownik zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. Pracodawca zobowiązuje się płacić mu za to odszkodowanie.

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Dostępny jest TUTAJ.

bFfGeRcO