Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę sezonową. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę sezonową to jedna z umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę sezonową? Kiedy można ją podpisać? Czym jest praca sezonowa?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę sezonową. Warunki

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę sezonową? Umowa powinna składać się z kilku elementów, w którym określone zostaną wszystkie warunki wykonywanej pracy. Brak któregoś z nich może oznaczać, że umowa jest nieważna. Do najważniejszych elementów umowy o pracę sezonową zaliczane są:

 • data podpisania umowy,
 • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • datę początku obowiązywania umowy,
 • przyczyny uzasadniające zawarcie umowy sezonowej.

Wzór i umowa o pracę sezonową. Co powinna zawierać

Wzór i umowa o pracę sezonową zawierają kilka warunków, jakie muszą spełnić pracodawca i pracownik. W umowie muszą być zawarte przez obie strony następujące warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umówionej pracy (stanowisko, funkcja, zawód, specjalność),
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wynagrodzenie (składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia)
 • inne warunki zatrudnienia.

Umowa o pracę sezonową. Wzór a nadgodziny

Umowa o pracę sezonową przewiduje także zapisy o nadgodzinach. Wzór i umowa o pracę sezonową zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Zapis ten dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Umowa o pracę sezonową. Czym jest praca sezonowa?

Praca sezonowa to praca wykonywana przez część roku, związana z określonym sezonem, czyli z właściwą porą roku, a zwłaszcza z warunkami atmosferycznymi. Dla charakterystyki pracy sezonowej kluczowe jest pojęcie sezonu, które wyznacza czas trwania umowy o pracę.

W jakich branżach można podpisać umowę o pracę sezonową? Są to na przykład:

 • rolnictwo,
 • turystyka,
 • praca w fabrykach,
 • praca na budowach,
 • praca w handlu,
 • prace dorywcze,
 • praktyki, staże zawodowe.
## Umowa o pracę sezonową - wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę sezonową? Dostępna jest TUTAJ.