Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę nakładczą. Co powinna zawierać. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę nakładczą to jedna z umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę nakładczą? Kiedy można ją podpisać? Czym jest praca nakładcza?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę nakładczą. Czym jest praca nakładcza?

Umowa o pracę nakładczą reguluje warunki pracy nakładczej, która potocznie zwana jest chałupnictwem. Jest to odrębna od stosunku pracy forma zatrudnienia. Umowa o pracę nakładczą jest pośrednią formą pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy a zatrudnieniem cywilnoprawną.

Praca nakładcza polega na wytwarzaniu przez wykonawcę przedmiotów lub ich części z powierzanego przez nakładcę materiału. Innym sposobem pracy nakładczej jest świadczenie usług na polecenie i rachunek zlecającego. Osoby zatrudnione na umowę o pracę nakładczą mogą wykonywać pracę w domu lub lokalu nakładcy w dowolnie ustalonym czasie, samodzielnie lub przy pomocy innych osób.

Wzór i umowa o pracę nakładczą. Co powinna zawierać?

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę nakładczą? Umowa powinna składać się z kilku elementów, w którym określone zostaną wszystkie warunki wykonywanej pracy. Brak któregoś z nich może oznaczać, że umowa jest nieważna. Do najważniejszych elementów umowy o pracę nakładczą zaliczane są:

 • data podpisania umowy,
 • dane pracodawcy (nakładcy) lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
 • dane pracownika (wykonawcy),
 • datę początku obowiązywania umowy.

Umowa o pracę nakładczą. Jakie warunki?

Wzór i umowa o pracę nakładczą zawierają kilka warunków, jakie muszą spełnić nakładca i wykonawca. W umowie muszą być zawarte przez obie strony następujące warunki zatrudnienia:

 • na czym będzie polegała praca nakładcza,
 • z jakich materiałów wykonawca będzie wykonywał swoją pracę,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie obliczone według stawki jednostkowej za każdą wykonaną sztukę,
 • termin dostarczenia wykonanej pracy,
 • zastrzeżenie, że za wykonanie pracy niezgodnie ze wskazówkami nakładcy z winy wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie,
 • termin wypłacania wynagrodzenia za miesiąc poprzedni,
 • inne warunki zatrudnienia.
Umowa o pracę nakładczą - wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę nakładczą? Dostępna jest TUTAJ.