Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę na czas określony. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę na czas określony to jedna z najczęściej spotykanych umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę na czas określony? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę na czas określony. Co powinna zawierać?

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę na czas określony? Umowa powinna składać się z kilku elementów, bez których nie jest wiążąca. Do najważniejszych elementów umowy na czas określony zaliczane są:

  • data podpisania umowy,
  • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy,
  • dane pracownika,
  • datę początku obowiązywania umowy,
  • datę końcową obowiązywania umowy.

Umowa o pracę na czas określony. Jakie warunki?

Wzór i umowa o pracę na czas określony zawiera kilka warunków zatrudnienia, jakie zostały ustalone przez pracodawcę i pracownika. Są to:

  • rodzaj umówionej pracy, czyli stanowisko, funkcja, zawód czy specjalność,
  • wymiar czasu pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia,
  • podpis pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę na czas określony, jej wzór a nadgodziny

Umowa o pracę na czas określony przewiduje także zapisy o nadgodzinach. Wzór i umowa o pracę na czas określony zawiera informacje o dopuszczalnej liczbie godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Zapis ten dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnianym w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Umowa o pracę na czas określony. Czym jest?

Umowa o pracę na czas określony jest jedną z trzech rodzajów umów terminowych i może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. Kodeks pracy nie przewiduje ograniczenia co do długości trwania umowy na czas określony.

W przepisach zawarty jest zapis mówiący o tym, że trzecia umowa z danym pracodawcą jest już umową o pracę na czas nieokreślony. Dochodzi do tego tylko w sytuacji jeżeli poprzednio zawarte zostały umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, jeśli pomiędzy poszczególnymi umowami nie nastąpił jeden miesiąc przerwy w zatrudnieniu.

Umowa o pracę musi być zawarta przez pracodawcę i pracownika. Regulują to przepisy Kodeksu pracy.

Umowa o pracę na czas określony. Kiedy przysługuje?

Umowa o pracę na czas określony przysługuje m.in. przy zatrudnieniu pracownika do pracy o charakterze dorywczym, sezonowym czy w celu zastępstwa innego pracownika.

Umowa o pracę na czas określony. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę na czas określony? Dostępna jest TUTAJ.