Trwa ładowanie...
Zaloguj
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o pracę na czas nieokreślony to jedna z najczęściej spotykanych umów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o pracę na czas nieokreślony? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Co powinna zawierać?

Jak powinien wyglądać wzór umowy o pracę na czas nieokreślony? Umowa powinna składać się z kilku elementów, bez których nie jest wiążąca. Najważniejsze elementy składowe wzoru umowy o pracę na czas nieokreślony to:

  • data podpisania umowy
  • dane pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy
  • dane pracownika
  • datę początku obowiązywania umowy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Jakie warunki?

We wzorze i umowie o pracę na czas nieokreślony powinny znaleźć się także warunki zatrudnienia, jakie zostały zawarte przez pracodawcę i pracownika. Są to:

  • rodzaj umówionej pracy, czyli stanowisko, funkcja, zawód czy specjalność,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • wynagrodzenie oraz składniki wynagrodzenia i ich wysokość oraz podstawa prawna ich ustalenia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, jej wzór a nadgodziny

W umowie o pracę na czas nieokreślony mogą znaleźć się także zapisy dotyczące nadgodzin. Zawarte są w niej dopuszczalne liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Na umowie muszą też znaleźć się podpis pracownika i pracodawcy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Czym jest?

Umowa o pracę to najważniejszy dokument regulujący warunki stosunku pracy między pracodawcą i pracownikiem. To czynność prawna, która polega na złożeniu przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, potwierdzających zobowiązanie pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy.

Konieczność zawarcia umowy o pracę w chwili zatrudnienia przez pracodawcę reguluję Kodeks pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Wzór umowy

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę na czas nieokreślony? Dostępna jest TUTAJ.

Źródło:
money.pl