Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór umowy o dzieło. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Jak wygląda umowa o dzieło? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o dzieło do pobrania
Wzór umowy o dzieło do pobrania (money.pl)

Umowa o dzieło. Warunki

Wzór i umowa o dzieło zawierają dokładnie opisane zasady, do jakich stosować muszą się obie strony umowy. Są to:

 • dane wykonawcy,
 • dane nabywcy,
 • określenie zasad wykonywania dzieła,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczeń,
 • długość obowiązywania umowy,
 • podpis wykonawcy i zamawiającego.

Wzór i umowa o dzieło - co powinna zawierać?

Wzór i umowa o dzieło zawiera dokładnie opisane zasady, do jakich stosować muszą się obie strony umowy. Są to:

 • zobowiązanie wykonawcy dzieła do wykonywania pracy w ustalonym terminie,
 • zobowiązanie do wykonania dzieła,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • termin zapłaty wynagrodzenia,
 • zobowiązanie wykonywania pracy przez wykonawcę z własnych narzędzi i materiałów,
 • zobowiązanie wykonawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych i materiałów uzyskanych w związku z wykonywanym dziełem.

Jako że umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, powinna znaleźć się w niej następująca klauzula: "w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego".

Umowa o dzieło - czym jest?

Umowa o dzieło to umowa zawierana pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie wykonania dzieła. Przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła.

Przedmiotem umowy jest efekt końcowy wykonywania dzieła. Może to być np.

 • piosenka,
 • dzieło artystyczne,
 • wiersz,
 • opowiadanie,
 • książka,
 • program komputerowy,
 • organizacja wydarzenia.

Umowa o dzieło. Czy jest obowiązek płacenia ZUS?

Umowa o dzieło nie stanowi obowiązkowego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracodawca będzie zobowiązany odprowadzić składki ZUS. Tak się dzieje, gdy pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę.

Umowa o dzieło - wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o dzieło? Dostępna jest TUTAJ.