Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór świadectwa pracy. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z wygaśnięciem umowy o pracę. Co powinien zawierać dokument świadectwo pracy? Czym jest świadectwo pracy?

Wzór świadectwa pracy do pobrania
Wzór świadectwa pracy do pobrania (money.pl)
bFfmUNWt

Świadectwo pracy. Czym jest?

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi (albo osobie pisemnie przez niego upoważnionej) przez pracodawcę. Jest on wydawany w związku z wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dokument wydawany jest maksymalnie do ostatniego dnia trwania umowy o pracę. To jeden z obowiązków pracodawcy przy wygaśnięciu stosunku pracy z pracownikiem.

Świadectwo pracy. Co powinno zawierać?

Świadectwo pracy wydawane przez pracodawcę musi zawierać informacje o:

 • okresie wykonywanej pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy,
 • zajmowanych przez pracownika stanowiskach,
 • trybie rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy,
 • niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 • ewentualnym zajęciu wynagrodzenia.
bFfmUNWv

Świadectwo pracy. Informacje o stosunku pracy

W świadectwie pracy zawierane są także informacje o:

 • wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na żądanie
 • korzystaniu z urlopu bezpłatnego,
 • korzystaniu z urlopu ojcowskiego,
 • korzystaniu z urlopu rodzicielskiego,
 • korzystaniu z urlopu wychowawczego,
 • korzystaniu z ochrony stosunku pracy,
 • korzystaniu ze zwolnienia od pracy,
 • niezdolności do pracy,
 • dniach, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia
 • odbytej służbie wojskowej
 • wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystaniu dodatkowego urlopu,
 • okresach nieskładkowych.

Pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

bFfmUNWB
Świadectwo pracy. Wzór do pobrania

Gdzie można pobrać wzór świadectwa pracy? Dostępny jest TUTAJ.

bFfmUNWW