Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na
Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk
|
aktualizacja

Wzór przedwstępnej umowy o pracę. Co powinien zawierać dokument. Wzór do pobrania

Podziel się

Wzór umowy przedwstępnej o pracę to dokument podpisywany przez pracodawcę i pracownika przed zawarciem umowy o pracę. Jak wygląda umowa o pracę? Kiedy można ją podpisać?

Wzór umowy o pracę do pobrania
Wzór umowy o pracę do pobrania (money.pl)

Umowa przedwstępna o pracę. Czym jest?

Umowa przedwstępna jest instytucją prawną, która zobowiązuje strony do podpisania w przyszłości umowy definitywnej.

Jej konstrukcja jest niezwykle prosta, lecz skutki daleko idące, gdyż może niekiedy stanowić podstawę roszczenia odszkodowawczego.

Wzór i umowa przedwstępna o pracę. Co musi zawierać?

Wzór i umowa przedwstępna o pracę musi zawierać datę oraz imię i nazwisko pracodawcy (lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń ) i pracownika.

W umowie przedwstępnej o pracę muszą znaleźć się zapisy, które zobowiązują strony do zawarcia przyrzeczonej umowy u pracę na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. Znaleźć powinien się też termin podpisania umowy.

Umowa przedwstępna o pracę. Do czego zobowiązuje się pracodawca?

Wzór i umowa przedwstępna o prace zobowiązują pracodawcę do zawarcia z kandydatem określonej umowy o pracę, w danym wymiarze i na ustalonym stanowisku.

W umowie przedwstępnej o pracę należy też podać wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto oraz innych składów wynagrodzenia.

Umowa przedwstępna o pracę. Jakie kary?

Wzór umowy przedwstępnej o pracę zawiera także zapiski o karze umownej. "Strona, która uchyla się od zawarcia Umowy o pracę zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego brutto wskazanego w niniejszej umowie" - taki zapis znajduje się we wzorze umowy.

W umowie przedwstępnej o pracę musi być też zawarty zapis o tym, że w sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowa została porządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Umowa o pracę na zastępstwo. Wzór do pobrania

Skąd ściągnąć wzór umowy o pracę na zastępstwo? Dostępna jest TUTAJ.