Money.pl Praca Poradniki

Zwolnienie lekarskie na umowie o dzieło

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2013-10-28 12:32
Zwolnienie lekarskie na umowie o dzieło

(fot. (C) berc - Fotolia.com)
Jestem studentką i mam 23 lata, pracuję na umowę o dzieło i w tej chwili jestem na okresie wypowiedzenia. Niestety rozchorowałam się i moje pytanie dotyczy tego, czy mogę wziąć L4 (czy moja mama nie będzie miała problemów z tego powodu, ponieważ jako studentka jestem dopisana do jej ubezpieczenia) czy wystarczy zwykłe zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę? Odpowiada Damian Dworek, radca prawny, Partner w RKKW, Mariusz Pniewski aplikant radcowski w RKKW

W pierwszej kolejności należy dokonać rozróżnienia pomiędzy ubezpieczeniem zdrowotnym a ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczenie zdrowotne daje uprawnienia do korzystania ze służby zdrowia, zaś ubezpieczenie chorobowe stanowi tytuł do pobierania takich świadczeń jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne.


Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA (tzw. L4) wystawiane jest na rzecz osoby objętej ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownika zatrudnionego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę). W przypadku pracowników wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy, między innymi z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny i stanowi dowód wymagany do wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy z powyższych powodów.

Jest Pani obecnie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, jako członek rodziny ubezpieczonego rodzica. Jeżeli nie podlega Pani dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, to nie jest Pani objęta ubezpieczeniem chorobowym, które stanowi tytuł do pobierania zasiłku chorobowego. W związku z powyższym nie może zostać wystawione na Pani rzecz zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA (tzw. L4). W razie choroby, lekarz może natomiast wystawić Pani zwykłe zaświadczenie potwierdzające chorobę.

Polecamy: Masz pytania z prawa pracy? zapytaj naszych ekspertów!

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną uregulowaną w art. 627 - 646 Kodeksu cywilnego i jest tzw. umową rezultatu. W związku z powyższym, jeżeli nic innego nie wynika z treści Pani umowy o dzieło, jest Pani zobowiązana do wykonania ,,dzieła" będącego przedmiotem umowy w terminie określonym w umowie, a jakiekolwiek zaświadczenie lekarskie nie zwalnia Pani z tego obowiązku, albowiem to Panią obciąża ryzyko nieosiągnięcia rezultatu. Istnieją jednakże poważne wątpliwości co do charakteru umowy stanowiącej podstawę Pani zatrudnienia. Umowy o dzieło, z uwagi na charakter świadczenia objętego jej przedmiotem, nie można wypowiedzieć. Można natomiast od niej odstąpić. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że jest to umowa zlecenia. W przypadku zaś, gdy sposób wykonywania przez Panią takiej umowy obejmować będzie cechy charakterystyczne stosunku pracy stypizowane w art. 22 Kodeksu pracy, może Pani wystąpić do sądu pracy z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wówczas zostanie Pani objęta obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym i przysługiwać Pani będzie zasiłek chorobowy, zaś Pani nieobecność w pracy wskutek choroby będzie w pełni usprawiedliwioną.

Podstawa prawna:

o Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2013 poz. 229).

o Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 77 poz. 512 z późniejszymi zmianami).

(AS)

Zobacz: Prawo pracy 2013