Money.pl Praca Poradniki

Zasiłek dla bezrobotnych i rodzinny - kiedy przysługuje i ile wynosi?

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Agencje doradztwa personalnego
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
Superoferty
 • Doradca finansowy / Młodszy specjalista ds. ubezpieczeń / Specjalista ds. ubezpieczeń
  Klient iBroker.pl, Wrocław, Oława, Oleśnica, Trzebnica, Oborniki Śląskie, Brzeg...
 • Doradca finansowy / Młodszy specjalista ds. ubezpieczeń / Specjalista ds. ubezpieczeń
  Klient iBroker.pl, Piotrków Trybunalski, Kamieńsk, Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki
 • Analityk Sprzedaży Systemowej
  Wirtualna Polska Media S.A., Warszawa
 • Brygadzista / Monter sieci zewnętrznej wod.-kan.
  Max Bau Sp. z o.o., zagranica
2011-12-05 13:27
Zasiłek dla bezrobotnych i rodzinny - kiedy przysługuje i ile wynosi?

Nie mam pracy od 2 miesięcy, pracowałam w firmie odzieżowej, miałam umowę o pracę na czas określony. Zwolniono mnie, bo firma musiała ciąć koszty. Chcę się zarejestrować w urzędzie pracy. Mam też troje dzieci w wieku szkolnym, wychowuję sama dzieci. Otrzymuję alimenty - na każde dziecko po 200 zł. W jakiej wysokości otrzymam zasiłek dla bezrobotnych, czy mam szanse na jakieś dodatkowe świadczenia z racji samotnego wychowywania dzieci? Jakieś świadczenia rodzinne? Zupełnie się na tym nie znam, wcześniej nie interesowałam się tymi sprawami. Co mogę zrobić jako bezrobotna, by zdobyć dodatkowe świadczenia? Odpowiada Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna ARKANA

Osoby, które zostały zwolnione z pracy często znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej, szczególnie jeżeli samotnie wychowują dziecko. W takim przypadku można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny, do którego mogą nam przysługiwać dodatkowe świadczenia.


Zasiłek dla bezrobotnych

W pierwszej kolejności w przypadku utraty pracy należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Zasiłek co do zasady przysługuje po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się. Warto pamiętać, że w przypadku osób, które ze swojej winy spowodowały rozwiązanie stosunku pracy okres ten będzie dłuższy. Kolejnym warunkiem jest udokumentowanie przez osobę bezrobotną, że w okresie 18 miesięcy przed rejestracją co najmniej 365 dni podlegała między innymi: zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczeniu usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, opłacaniu składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia, opłacaniu składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego, albo zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wysokość zasiłku od 01.06.2011r. wynosi:

o 761,40 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku,
o 597,90 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Należy jednak pamiętać, że wysokość zasiłku zależy także od stażu pracy. Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

o do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
o od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
o co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Zasiłek rodzinny

Kolejnym świadczeniem, o które można ubiegać się w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej mającym za zadanie pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka jest zasiłek rodzinny. Przysługuje on jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Przysługuję on także osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

o 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
o 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
o 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby.
Dodatki do zasiłku rodzinnego.

Do zasiłku rodzinnego przysługują także różnego rodzaju dodatki(możemy ubiegać się o nie tylko gdy został nam przyznany zasiłek rodzinny) między innymi:

? Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, przysługuję matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w kwocie 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

? Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przysługuję matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko.

? Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuję on w przypadku zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - w kwocie 90,00 zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej- w kwocie 50,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatkowo warto pamiętać, że pomoc można otrzymać także w ośrodkach pomocy społecznej działających, w każdej gminie gdzie przykładowo można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, poradnictwo specjalistyczne, pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe lub okresowe.

logoarkana100.jpeg


wp.pl
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, wiadomości, zasiłek, urlop, kodeks, świadczenia rodzinne, zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych