Money.pl Praca Poradniki

Jak zostac syndykiem?

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2015-11-10 13:58
Jak zostac syndykiem?
Fot. Laleczki/wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Jak zostac syndykiem?

Wykonywać pracę syndyka może każda osoba, która ukończyła studia wyższe. Czym zajmuje się syndyk? Jakie trzeba spełnić wymogi, by wykonywać ten zawód? Ile zarabia syndyk?

Syndyk – opis zawodu

Zadanie syndyka polega na przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Zarządza on majątkiem firmy postawionej w stan upadłości. Ponieważ jest on odpowiedzialny m.in. za zaspokojenie roszczeń wierzycieli, musi on dokonać podziału masy upadłościowej, która firmie pozostała (czyli sporządzić plan likwidacyjny). Wszystkie czynności, jakie wykonuje syndyk, są zaliczane na rachunek likwidowanego podmiotu.

Syndyk jest odpowiedzialny również za oszacowanie masy upadłościowej. By tego dokonać, najczęściej musi on sporządzić spis inwentarza, czyli listę wartościowych ruchomości i nieruchomości. Syndyk nie ma dowolności w swojej pracy – jego poczynania są zawsze kontrolowane, bo jest on zobowiązany do cyklicznego składania sprawozdań sędziemu-komisarzowi.

Jak zostać syndykiem? – wymagania

Osoby myślące o pracy jako syndyk, nie muszą być prawnikami, ale muszą posiadać wykształcenie wyższe. Zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (od 1 stycznia 2016 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego) każdy kandydat musi również:

 • mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • znać język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnioną częścią np. w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie być podejrzanym albo oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie być wpisanym do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak zostać syndykiem? – egzamin

Egzamin, który muszą zdać osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu syndyka, organizowany jest co najmniej 2 razy w roku. Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. By przystąpić do egzaminu, niezbędne jest złożenie: wniosku i załączników, czyli:

 • kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu magistra,
 • oświadczenia, że nie jest się podejrzanym albo oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dowodu uiszczenia opłaty.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z dwóch części, czyli zamkniętej i otwartej. Osoby go zdające muszą zmierzyć się z zagadnieniami z zakresu prawa, finansów i ekonomii. By otrzymać wynik pozytywny, konieczne jest zdobycie co najmniej 75 punktów w części testowej i co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego.

Jak zostać syndykiem? – licencja

Osoby, które pozytywnie zdały egzamin, mogą ubiegać się o licencję syndyka. Ważne, by wniosek o jej przyznanie złożyć nie później, niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu. Licencję przyznaje Minister Sprawiedliwości w drodze decyzji administracyjnej.

Kto nadaje się na syndyka?

Syndykami powinny zostać te osoby, które odnajdują się w zagadnieniach związanych z prawem i finansami. Poza tym, kandydaci powinni mieć świadomość tego, że w swojej pracy będą musieli wykazać się cierpliwością i skrupulatnością. Z pewnością nie jest to zawód dla osób niezorganizowanych – konieczność regularnego składania sprawozdań czy odpowiadania w terminie na zapytania wierzycieli i innych osób biorących udział w postępowaniu, wymaga dobrej organizacji czasu pracy.

Syndyk – ile można zarobić?

Przepisy dokładnie określają, ile może zarobić syndyk – łączna suma wynagrodzeń, które są przyznawane w postępowaniu, nie może przekroczyć 3% funduszów masy upadłościowej oraz sum uzyskanych z likwidacji rzeczy i praw obciążonych rzeczowo. Jednocześnie, wynagrodzenie syndyka nie może przekroczyć 140-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Trzeba jednak pamiętać, że syndyk może równolegle prowadzić kilka postępowań, zatem jego miesięczna pensja może być wyższa.

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?

Zapotrzebowanie na syndyków wzrasta w czasie kryzysów gospodarczych, czyli wówczas, gdy firmy mają problem z utrzymaniem płynności finansowej. Ponieważ środowisko syndyków jest hermetyczne, a zainteresowani muszą spełnić szereg wymogów, kandydaci muszą wykazać się determinacją. Pracy nie powinno jednak zabraknąć dla nowych adeptów sztuki.

Plusy i minusy pracy syndyka

+ ciekawa, dobrze płatna praca,

+ konieczność śledzenia przepisów prawa i dokształcania się,

- duża odpowiedzialność,

- zawód nie cieszy się społecznym uznaniem.

Tagi: syndyk, praca syndyka