Money.pl Praca Poradniki

Jak wnieść sprawę do sądu przeciw pracodawcy?

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Organizacje pozarządowe/Wolontariat
 • Pomoc w Domu i Opieka
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
2011-07-05 10:19
Jak wnieść sprawę do sądu przeciw pracodawcy?

3206028-360x540.jpeg
Jakie dokumenty są potrzebne, jak udowodnić naruszenie praw pracowniczych? Czy jeśli nie ma mam środków na wynajęcie adwokata, poradzę sobie przed sądem? Proszę o informacje, jak się przygotować, o czym muszę pamiętać i co konkretnie zrobić - jakie są kolejne kroki złożenia pozwu?

Radzi Małgorzata Stawicka, Kancelaria Prawna ARKANA


Sądami właściwymi z zakresu spraw pracowniczych są sądy pracy, działające jako wyodrębnione jednostki (wydziały) sądów rejonowych i okręgowych. Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu należą sprawy: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia, o odszkodowanie, sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy. Pozew w sprawie o roszczenia majątkowe, w której wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy złotych należy wnieść do sądu okręgowego.

Należy pamiętać, że sądy pracy zgodnie z art. 262 kodeksu pracy nie rozpatrują sporów dotyczących: ustanawiania nowych warunków pracy i płacy, stosowania norm pracy, pomieszczeń w hotelach pracowniczych. Powództwo przeciwko pracodawcy można wnieść do sądu właściwości ogólnej pozwanego lub też przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, tudzież przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy - decyzja ta należy do składającego pozew pracownika.

Wniesienie powództwa w szczególnych sprawach jest ograniczone terminem do jego wniesienia. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się w terminie 7 dni od dnia dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę; żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania - w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę; żądanie nawiązania umowy o pracę - w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.. Wniesienie pozwu po terminie skutkować będzie odrzuceniem pozwu.Szczegółowe zasady postępowania z zakresu prawa pracy określają przepisy postępowania cywilnego. Pracownik może występować w sprawie osobiście bez pełnomocnika, w takim wypadku sąd udziela mu stosownych wskazówek co do czynności procesowych oraz poucza o skutkach takich czynności i skutkach zaniedbań.

Przepisy stanowią, iż pełnomocnikiem pracownika można ustanowić również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym pracownik był lub jest zatrudniony. Jeżeli pracownik potrzebuje do obrony swoich praw profesjonalnego pełnomocnika a nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy, może złożyć we właściwym sądzie wniosek o przydzielenie mu pełnomocnika z urzędu.

Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach, źródłach utrzymania, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia pełnomocnika bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku powinny być w miarę możliwości dołączone dokumenty takie jak np.: odcinek renty, zaświadczenie o zarobkach).

Wniosek składa się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Sąd uwzględni taki wniosek, jeżeli udział profesjonalnego pełnomocnika uzna za niezbędny i konieczny. Na postanowienie sądu odmawiające ustanowienia pełnomocnika z urzędu przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia lub dnia jego ogłoszenia.

Niezależnie od rodzaju naruszeń pracowniczych ważnym jest, aby kompletować jak najwięcej dowodów na poparcie swoich twierdzeń, gdyż zgodnie z zasadą ciężaru dowodu to na pracowniku będzie ciążyć obowiązek dowodzenia naruszeń, których dopuścił się pracodawca. Rodzaj dowodów zależy od okoliczności konkretnej sprawy, warto zachować wszelkie pisma, notatki, zaświadczenia, które mogą pomóc pracownikowi w udowodnieniu naruszeń pracodawcy. Istotnymi dowodami w sprawach pracowniczych są dowody w postaci przesłuchań świadków. Istnieje ponadto możliwość zawnioskowania w pozwie polecenia pozwanemu pracodawcy dostarczenia na rozprawę dokumentu, który jest niezbędny do przeprowadzenia dowodu i znajduje się w jego posiadaniu.

logoarkana100.jpeg


wp.pl
Tagi: podwyżki, praca, rynek pracy, pracodawca, wiadomości, urlop, kodeks, prawnik, porady, porady prawne, prawa pracownika, arkana