breadcrumb money.pl logo Praca praca Lublin Nadinspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
Stanowisko Nadinspektor zakładów górniczych
Kategoria Administracja Państwowa
Produkcja
Lokalizacja Lublin
Termin ważności: 2018-05-24

Oferta pracy Nadinspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Nadinspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Telemonter Liniowy Work Service Konfiguracja i uruchamianie instalacji teletechnicznych Konserwacja i utrzymanie linii telekomunikacyjnych Wykonywanie pomiarów kwalifikacyjnych oraz montaż urządzeń ww. usług Usuwanie bieżących... 2018-10-19 Kraków pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. realizacji projektów EIT Uniwersytet Warszawski Specjalista ds. realizacji projektów EIT* na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji projektów UW od strony merytorycznej, formalno-prawnej i finansowej oraz... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor - Specjalista ds. Zamówień publicznych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Udział w pracach komisji przetargowej, w... Inspektor - Specjalista ds. Zamówień publicznych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk Gdansk 2018-10-12 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. przetargów i umów ORLEN Paliwa Płock ... Specjalista ds. przetargów i umów ORLEN Paliwa Płock Plock 2018-10-19 Płock pracuj.pl
rozwiń Pracownik ds. zamówień publicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień realizowanych w systemie scentralizowanym oraz zamówień dotyczących potrzeb komórek organizacyjnych przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentację... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO) wynagrodzenie w... 2018-10-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta,... 2018-10-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Pracownik ds. zamówień publicznych ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Polegająca na przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp, prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych, uczestniczenie w... 2018-10-15 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Agent Celny Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. Reprezentacja przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą Sporządzanie dokumentacji celnej w imporcie, eksporcie i tranzycie w procedurze... 2018-10-18 Łódź pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Referacie Oświaty i Administracji GMINA NIEDRZWICA DUŻA Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,... 2018-10-17 Niedrzwica Duża (pow. lubelski) pracuj.pl

Oferta pracy Nadinspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:

Warunki pracy

- trudne warunki pracy w terenie,
- szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy ( hałas, wibracja, temperatura),
- narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się w wyrobiskach pod ziemią,
- częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
- pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
- częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy komputerze,
- budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,

Zakres zadań

  • Przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz dokonywanie rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydawanie decyzji z upoważnienia Dyrektora Urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami.
  • Analizowanie wniosków i dokumentacji w sprawach nabywania oraz używania i przechowywania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, przechowywania i używania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych w celu realizacji zadań organów nadzoru górniczego.
  • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji Dyrektora Urzędu w powyższym zakresie.
  • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
  • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i ewidencji zakładów górniczych, oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności Urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.
  • Nadzorowanie prowadzonych akcji ratowniczych w celu zapewnienia właściwego ich przebiegu.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Lublin | wróć do poprzedniej strony