breadcrumb money.pl logo Praca praca dolnośląskie Młodszy inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Stanowisko Młodszy inspektor zakładów górniczych
Kategoria Administracja Państwowa
Rolnictwo/Ochrona środowiska
Lokalizacja Wrocław i teren woj. dolnośląskiego
Termin ważności: 2018-05-28

Oferta pracy Młodszy inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Młodszy inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Inspektor nadzoru inwestorskiego ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST WARSZAWY Którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,... Inspektor nadzoru inwestorskiego... 2019-01-08 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. kancelarii tajnej GP dla firm Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Kancelarii Tajnej w ramach utrzymania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego o klauzuli: Ściśle Tajne, NATO Secret, UE Secret Pełnienie funkcji... 2019-01-11 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania wodami, w tym w szczególności wodami podziemnymi w regionie wodnym w odniesieniu do wielkości zasobów, różnych sposobów korzystania z wód oraz urządzeń... 2019-01-11 Szczecin pracuj.pl
rozwiń Koordynator zamówień i rozliczeń projektowych do 30 tys. Euro Instytut Badań Edukacyjnych Bip.ibe.edu.pl Główne zadania: koordynacja i prowadzenie zamówień do 30 tys. Euro realizowanych w ramach projektów unijnych konsultacje i wsparcie... Koordynator zamówień i rozliczeń projektowych... 2018-12-27 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Koordynator/-ka projektów unijnych Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie Prawidłową realizację projektu zarówno merytoryczną jak i finansową przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów prowadzenie i monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu... 2019-01-14 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. Zamówień Publicznych EIB SA Koordynowanie działań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem biura przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procedury przetargowej koordynowanie prowadzonych... Specjalista ds.... 2019-01-08 kujawsko-pomorskie pracuj.pl
rozwiń Key Account Manager -Public Komputronik Biznes Sp. z o.o. .. Key Account Manager -Public Komputronik Biznes Sp. z o.o. Warszawa Warszawa 2018-12-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Dziekanacie Wydziału Projektowego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Obsługa studentów stacjarnych i niestacjonarnych przygotowanie dokumentacji związanej z tokiem studiów obsługa programów USOS / POL-on współpraca ze wszystkimi działami administracji Akademii ...... 2018-12-27 Katowice pracuj.pl
rozwiń Strażnik Działu Ochrony ZAKŁAD KARNY W WIERZCHOWIE Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby. Wykształcenie średnie. ...... 2019-01-09 Wierzchowo (pow. drawski) pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. zamówień publicznych ENERKO ENERGY Sp. z o.o. Będzie odpowiadać za: Przygotowywanie ofert przetargowych, Kompleksową obsługę postępowania przetargowego od momentu jego wszczęcia do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia... 2019-01-11 Kielce pracuj.pl

Oferta pracy Młodszy inspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1.Charakter stanowiska pracy związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
o praca w terenie,
o szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
o narażenie na zagrożenia naturalne (np. osuwiskowe, wodne),
o narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
o częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.Sposób wykonywania zadań:
o pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
o przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
o częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
o budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
o pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

  • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
  • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
  • współdziałanie z innymi organami administarcji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w tym zakresie,
  • współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc awarii i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniem dla środowiska oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz uczestniczenie w przygotowaniu stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
  • w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej uczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedzniej ewidencji, celem właściwego dokumentowania pracy urzędu.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Wrocław i teren woj. dolnośląskiego | wróć do poprzedniej strony