breadcrumb money.pl logo Praca praca dolnośląskie Młodszy inspektor zakładów górniczych
Nazwa firmy Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Stanowisko Młodszy inspektor zakładów górniczych
Kategoria Administracja Państwowa
Rolnictwo/Ochrona środowiska
Lokalizacja Wrocław i teren woj. dolnośląskiego
Termin ważności: 2018-05-28

Oferta pracy Młodszy inspektor zakładów górniczych

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Młodszy inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Telemonter Liniowy Work Service Konfiguracja i uruchamianie instalacji teletechnicznych Konserwacja i utrzymanie linii telekomunikacyjnych Wykonywanie pomiarów kwalifikacyjnych oraz montaż urządzeń ww. usług Usuwanie bieżących... 2018-10-19 Kraków pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. realizacji projektów EIT Uniwersytet Warszawski Specjalista ds. realizacji projektów EIT* na Uniwersytecie Warszawskim odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji projektów UW od strony merytorycznej, formalno-prawnej i finansowej oraz... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor - Specjalista ds. Zamówień publicznych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Udział w pracach komisji przetargowej, w... Inspektor - Specjalista ds. Zamówień publicznych Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Gdańsk Gdansk 2018-10-12 Gdańsk pracuj.pl
rozwiń Specjalista ds. przetargów i umów ORLEN Paliwa Płock ... Specjalista ds. przetargów i umów ORLEN Paliwa Płock Plock 2018-10-19 Płock pracuj.pl
rozwiń Pracownik ds. zamówień publicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień realizowanych w systemie scentralizowanym oraz zamówień dotyczących potrzeb komórek organizacyjnych przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentację... 2018-10-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji pracę w nowocześnie zarządzanej firmie (certyfikaty ISO) wynagrodzenie w... 2018-10-15 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, przygotowanie materiałów o wybór i współudział w procesie wyboru projektanta,... 2018-10-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Pracownik ds. zamówień publicznych ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ Polegająca na przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Pzp, prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych, uczestniczenie w... 2018-10-15 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Agent Celny Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. Reprezentacja przed organami celnymi i podatkowymi w zakresie spraw związanych z obrotem towarowym z zagranicą Sporządzanie dokumentacji celnej w imporcie, eksporcie i tranzycie w procedurze... 2018-10-18 Łódź pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Referacie Oświaty i Administracji GMINA NIEDRZWICA DUŻA Niezbędne wymagania: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,... 2018-10-17 Niedrzwica Duża (pow. lubelski) pracuj.pl

Oferta pracy Młodszy inspektor zakładów górniczych


Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1.Charakter stanowiska pracy związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
o praca w terenie,
o szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
o narażenie na zagrożenia naturalne (np. osuwiskowe, wodne),
o narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
o częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.Sposób wykonywania zadań:
o pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
o przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
o częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
o budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
o pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

  • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
  • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
  • współdziałanie z innymi organami administarcji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w tym zakresie,
  • współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc awarii i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniem dla środowiska oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz uczestniczenie w przygotowaniu stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
  • w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej uczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedzniej ewidencji, celem właściwego dokumentowania pracy urzędu.
  Zobacz więcej i APLIKUJ »
  • Źródło oferty: Praca.pl
praca Wrocław i teren woj. dolnośląskiego | wróć do poprzedniej strony