Money.pl Praca praca Wrocław

Młodszy inspektor zakładów górniczych

Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Młodszy inspektor zakładów górniczych
Kategoria Inne
Lokalizacja Wrocław,
Termin ważności: 2018-08-28
Link do oferty więcej (w nowym oknie)

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony
Superoferty
 • Specjalista ds. obsługi klienta
  Money.pl, Wrocław
 • Pracownik Magazynowy - pełny etat
  Amazon, Szczecin
 • Pracownik Magazynowy - pół etatu
  Amazon, Szczecin
 • Rzeźnik / wykrawacz
  Intermundia Sp. z o.o., Forde

Oferta pracy Młodszy inspektor zakładów górniczych

Opis stanowiska:
Młodszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy inspektor zakładów górniczych do spraw ochrony środowiska
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
1.Charakter stanowiska pracy związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
o praca w terenie,
o szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
o narażenie na zagrożenia naturalne (np. osuwiskowe, wodne),
o narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
o częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
2.Sposób wykonywania zadań:
o pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
o przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
o częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
o budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
o pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonywanie analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami;
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • współdziałanie z innymi organami administarcji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami wydobywczymi oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, w celu przygotowania stanowiska dyrektora urzędu w tym zakresie,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu oględzin miejsc awarii i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniem dla środowiska oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz uczestniczenie w przygotowaniu stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej uczestniczenie w opracowaniu projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedzniej ewidencji, celem właściwego dokumentowania pracy urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie : ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii lub chemii
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i o ochronie danych osobowych,
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa oraz znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Prawa ochrony środowiska w zakresie zadań realizowanych przez Urząd,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja,asertywność, umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w ruchu zakładu górniczego na stanowisku o specjalności ochrona środowiska lub w urzędach organów nadzoru w odpowiedniej dla stanowiska specjalności
 • wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, kształtowania środowiska, geologii, biologii lub chemii
 • stwierdzone kwalifikacje osoby niższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności ochrona środowiska

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław
  Ofertę należy wysłać na ww. adres lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - ochrona środowiska" w kancelarii urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o tym fakcie pisemnie.
Informacje o metodach i technikach naboru:
-sprawdzenie wymagań formalnych ofert - analiza dokumentów;
-sprawdzenie wiedzy- test wiedzy;
-sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zestawu zadań na komputerze;
-sprawdzenie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja,asertywność- koszyk zadań.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/ 790 20 80 lub 790 20 88.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
 • Link do oferty: więcej (w nowym oknie)
praca Wrocław | wróć do poprzedniej strony

Podobne oferty pracy

Młodszy inspektor zakładów górniczych

   
rozwiń Masażystka na statkach wycieczkowych Steiner Training Ltd. Obsługa pasażerów statku i wprowadzanie ich w świat Spa i Wellness Znajomość, promowanie i oferowanie klientom najwyższej jakości zabiegów oraz produktów firmy Steiner (gwarantowane szkolenia)... 2018-06-18 pracuj.pl
rozwiń Finance Expert Michael Page Opis stanowiska Kontrola obszaru wydatków marketingowych w szczególności efektywności oraz prawidłowości wg ustalonych budżetów marketingowych Sprawowanie kontroli nad obszarem AP i... Finance... 2018-06-12 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Tłumacz języka angielskiego GOMEZ Wykonywanie pisemnych tłumaczeń dokumentacji firmowej oraz treści zawieranych na stronie internetowej; Kontrola poprawności danych językowych na stronie www; Bieżąca pomoc pracownikom działu... 2018-06-12 Poznań, Suchy Las (pow. poznański) pracuj.pl
rozwiń AP Specialist with French Guardian Industries Poland, we are looking for an Accounts Payable AP Specialist with French , for an immediate start. The AP Specialist will be reporting directly to AP Manager and will be working closely with the AP... 2018-06-06 Katowice pracuj.pl
rozwiń Regionalny Przedstawiciel Medyczny Ambra Group s.c. Nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z lekarzami i aptekami wyszukiwanie kontaktów i proaktywna sprzedaż wsparcie w przygotowaniu ofert handlowych kompleksowa opieka nad klientem... 2018-06-14 kujawsko-pomorskie pracuj.pl
rozwiń Financial analyst with Italian Wyser Sp. z o.o. Using Italian in a daily basis; Participation in building a new team; Having impact on changes and improvements in the company; Cooperating with other members of your team; Working on financial... 2018-05-23 Kraków pracuj.pl
rozwiń Project Accountant CH2M You'll be joining our in-house corporate accounting department. You will become an important part of our global team by providing accounting support within our systems to the project delivery... 2018-06-16 Kraków pracuj.pl
rozwiń Krawcowa Concept Studio s.c. Doświadczenie w szyciu dekoracji okiennych takich jak zasłony, rolety rzymskie i weneckie gotowość do pracy ... Krawcowa Concept Studio s.c. Gdańsk (okolice), Gdynia Gdansk (okolice), Gdynia 2018-06-11 Gdańsk (okolice), Gdynia pracuj.pl
rozwiń Asystent Projektu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. .. Asystent Projektu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Warszawa Warszawa 2018-05-28 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Nadzoru Standaryzacji Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Opracowywanie analiz dotyczących wykonywanych prac i zaangażowania w pracach zespołów projektowych pracowników Departamentu Standardów Technicznych realizowanych na rzecz prowadzonych projektów...... 2018-06-13 Konstancin-Jeziorna pracuj.pl