Money.pl Praca praca Katowice młodszy kontroler
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko młodszy kontroler
Lokalizacja Katowice
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy młodszy kontroler

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

młodszy kontroler

   
rozwiń Młodszy kontroler ryzyka - matematyk, ekonometryk PGNiG TERMIKA SA Zwłaszcza kredytowym, w Spółce. pozyskiwanie informacji o kontrahentach; prowadzenie postępowań uzyskiwania oceny wiarygodności... Młodszy kontroler ryzyka - matematyk, ekonometryk PGNiG TERMIKA SA... 2019-06-24 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy kontroler finansowy (K/M) SIA ABRASIVES POLSKA Sp. z o.o. Zatrudnienie na postawie umowy o pracę (3 miesięczny okres próbny, a następnie umowa na czas nieokreślony) Pracę w ciekawym, międzynarodowym środowisku pracy System pracy - jednozmianowy od... 2019-06-23 Goleniów (okolice), Łozienica (pow. goleniowski) pracuj.pl
rozwiń Młodszy kontroler badań nieniszczących Pratt & Whitney Rzeszów S.A Chciałabyś/chciałbyś pracować w nowoczesnym parku maszynowym? Masz niespożyte pokłady energii i motywacji do pracy? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałaś/odpowiedziałeś TAK - Nie czekaj!...... 2019-06-17 Rzeszów pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Działu Finansów i Administracji FILL-MED POLSKA sp. z o.o. Grupowych i podmiotów zewnętrznych; planowanie i kontrola budżetów; dostarczanie danych i estymacji finansowych; przygotowywanie analiz i prezentacji; wsparcie działu logistyki w... Młodszy... 2019-06-14 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Finansowy Franke Polska Sp. z o.o. Opracowywanie planów, budżetów i analiz, zgodnie ze standardami rachunkowości IFRS sporządzanie okresowych raportów finansowych i zarządczych wraz z ich analizą i wnioskami analiza przychodów i... 2019-06-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Jakości Huhtamaki Foodservice Poland Sp z o.o. Przeprowadzanie kontroli wyrobów produkowanych w zakładzie zgodnie z planem kontrolnym, Przeprowadzanie pomiarów wyrobów gotowych zgodnie z wewnętrznymi procedurami i instrukcjami, Kontrola kubków... 2019-06-18 Czeladź pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler jakości produktów świeżych Frisco SA Sprawdzanie jakości warzyw i owoców jakościowy odbiór artykułów świeżych sporządzanie raportów z przyjęcia jakościowego artykułów świeżych ... Młodszy Kontroler jakości produktów świeżych Frisco SA... 2019-06-25 Klaudyn (pow. warszawski zachodni) pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Finansowy Swiss Rotors Sp. z o.o. Wsparcie w przygotowywaniu bieżących raportów, analiz i prognoz finansowych udział w procesie budżetowania i analizy odchyleń na poziomie spółki jak i całej grupy ścisła współpraca i wsparcie... 2019-06-25 Gdynia pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Finansowy Eurozet Sp. z o.o. Udział w sporządzaniu budżetów i wsparcie w tworzeniu planów długoterminowych; udział w procesie zamknięcia miesiąca, optymalizacja i rozwój narzędzi w tym zakresie; przygotowywanie analiz... 2019-06-18 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy Kontroler Finansowy GEFCO Polska Kontrolowanie prawidłowości uzyskiwanych wyników finansowych (wyniki miesięczne/wyniki roczne) Przygotowywanie rocznego budżetu, aktualizacji kwartalnych oraz kontrolowanie wykonania budżetu... 2019-06-10 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy młodszy kontroler


Oferta: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy kontroler transportu drogowego w Wydziale Inspekcji Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli drogowych zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach przeprowadzanie kontroli w siedzibach przedsiębiorców, wykonujących przewozy drogowe, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach prowadzenie postępowań administracyjnych, nakładanie kar w formie decyzji administracyjnych prowadzenie postępowań wykroczeniowych, w szczególności formułowanie i kierowanie do sądów wniosków o ukaranie Warunki pracy Praca biurowa oraz praca w terenie. Praca biurowa - obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego; kontakt z klientem zewnętrznym; wymuszona siedząca pozycja ciała. Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadrykatowice.witd.gov.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 32 42 88 156, 32 42 88 150. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: o weryfikacja formalna nadesłanych ofert, o weryfikacja wiedzy, o rozmowa kwalifikacyjna. Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym) doświadczenie zawodowe/staż pracy doświadczenia zawodowego pozostałe wymagania niezbędne: złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt rozporządzenia MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych prawo jazdy kategorii B ukończone 25 lat posiadanie wymaganego stanu zdrowia znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego komunikatywność, umiejętność pracy w zespole planowanie i organizowanie pracy własnej, terminowość sumienność, odpowiedzialność, systematyczność Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe prawo jazdy kategorii A lub C znajomość języków krajów europejskich w stopniu umożliwiającym komunikację Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt rozporządzenia MTBiGM z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów kopia dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy, informacje potwierdzające okres zatrudnienia np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje) oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii A lub C Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Katowice | wróć do poprzedniej strony