Money.pl Praca Młodszy Inspektor - Administrator ds. Systemu/Aplikacji
Nazwa firmy STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Stanowisko Młodszy Inspektor - Administrator ds. Systemu/Aplikacji
Lokalizacja Warszawa
Termin ważności: 2019-10-19

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy Młodszy Inspektor - Administrator ds. Systemu/Aplikacji

Ta oferta jest już nieaktualna!


Oferta pracy Młodszy Inspektor - Administrator ds. Systemu/Aplikacji


Oferta: [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko Mł odszy Inspektor - Administrator ds. Systemu/Aplikacji w Wydziale Informatyki i Łączności, Referacie Eksploatacji Systemów Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: administrowanie aplikacjami w zakresie zapewnienia ich poprawnego działania zapewnienie wsparcia użytkownikom w zakresie funkcjonowania aplikacji poprzez rozwiązywanie problemów użytkownika zapewnienie prawidłowości przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w aplikacji oraz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa do Administratora Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych i Inspektora Ochrony Danych Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, ,,trzynastą pensję", bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżkina wydarzenia kulturalne. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe minimum 3 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub średnim branżowym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z informatyką dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7, 8.x, 10, 2008, 2012 umiejętność instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów technicznych dotyczących: sprzętu, aplikacji, systemów operacyjnych, sieci, MS Office znajomość instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wykształcenie wyższe na kierunku informatyka dwa lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z informatyką znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych znajomość środowiska Active Directory (ponad 1000 użytkowników) znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami komputerowymi znajomość sieci bazujących na TCP/IP oraz usług sieciowych prawo jazdy kategorii B CV zawierające imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o dacie urodzenia, miejscu zamieszkania, a także posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w zakresie wymaganym w niniejszym ogłoszeniu) dokumenty potwierdzające niezbędne wykształcenie i staż pracy (kopie lub skany w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) oświadczenie (podpisane własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści: ,,Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, posiadam nieposzlakowaną opinię i obywatelstwo ........................(wypisać jakie)" zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku chęci przekazania danych osobowych lub dokumentów niewymaganych w ogłoszeniu - podpisana własnoręcznie lub w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną klawiaturowo) o treści: ,,Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, siedziba: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, moich danych osobowych ponad zakres wymagany w tym ogłoszeniu w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Młodszego Inspektora - Administratora ds. Systemu / Aplikacji."
 • Źródło oferty: Adzuna
wróć do poprzedniej strony