Money.pl Praca praca Warszawa kierownik laboratorium
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Stanowisko kierownik laboratorium
Kategoria Administracja Państwowa
Lokalizacja Warszawa
Termin ważności: 2020-01-06

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Analiza
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Finanse/Ekonomia
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Nieokreślone
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sprzedaż
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Ubezpieczenia
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy kierownik laboratorium

Ta oferta jest już nieaktualna!


Oferta pracy kierownik laboratorium


Oferta:

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik laboratorium do spraw metrologii ( pomiary wielkości elektrycznych i czasu ) w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie

ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie bieżących prac oraz rozwoju działalności laboratorium i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 • organizowanie pracy oraz podział zadań między pracownikami kierowanego laboratorium,
 • utrzymywanie systemu zarządzania jakością w laboratorium.


Warunki pracy

-praca w terenie
-stres związany z obsługa klienta zewnętrznego
-wysiłek fizyczny
-zagrożenie korupcją
-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,
-praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata.
Informacje o Urzędzie na stronie internetowej
warszawa.gum.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe elektroniczne, elektryczne, elektrotechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w kierowaniu zespołem pracowników

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo o miarach i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doswiadczenie w pracy w laboratorium badawczym lub pomiarowym z zakresu pomiarów elektronicznych lub elektrycznych,
 • znajomość normy PN - EN 17025,
 • kwalifikacje uprawniające do eksploatacji i dozoru urzadzeń energetycznych dla Grupy 1 do 1 kV,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Źródło oferty: infopraca.pl
  praca Warszawa | wróć do poprzedniej strony