Money.pl Praca praca Gdynia kierownik laboratorium
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Stanowisko kierownik laboratorium
Kategoria Administracja Państwowa
Lokalizacja Gdynia
Termin ważności: 2019-10-04

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Służba zdrowia
 • Sprzedaż
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Ubezpieczenia
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy kierownik laboratorium

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

kierownik laboratorium

   
rozwiń Specjalista ds. ofertowania - przetargów Balzola Polska Sp. z o.o. Samodzielne przygotowywanie dokumentacji ofertowej w zakresie formalno-prawnym, pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat planowanych inwestycji i organizowanych przetargów w obszarach... 2020-06-16 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy kierownik laboratorium


Oferta:

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik laboratorium w Laboratorium Specjalistycznym w Gdyni

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą Laboratorium Specjalistycznego w Gdyni GIJHARS oraz zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia terminowości i jakości badań.
 • Opracowywanie strategii funkcjonowania i rozwoju laboratorium w celu dostosowania zakresu badawczego do zmieniających się wymagań prawnych i sytuacji rynkowej.
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością laboratorium zgodnie z Systemem Zarządzania w celu spełnienia wymagań dotyczących akredytacji laboratorium.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością opracowywania i prowadzenia dokumentacji w laboratorium w celu dokumentowania działalności laboratorium.
 • Współpraca w zakresie prowadzonych prac z biurami i laboratoriami GIJHARS, Wojewódzkimi Inspektorami JHARS oraz z klientami zewnętrznymi.
 • Zatwierdzanie sprawozdań z badań wraz z opiniami i interpretacją wyników.
 • Planowanie wydatków i usług oraz nadzór nad ich realizacją oraz nadzór nad powierzonymi środkami trwałymi i obrotowymi.
 • Nadzór nad dyscypliną pracy, przestrzeganiem przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przestrzeganiem tajemnicy prawnie chronionej.


Warunki pracy

- praca w laboratorium,
- praca biurowa,
- wystąpienia publiczne,
- reprezentacja urzędu,
- wyjazdy służbowe,
- stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,
- stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,
- stres związany z obsługą klienta,
- praca z aparaturą i sprzętem analitycznym,
- praca z odczynnikami chemicznymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- obsługa monitorów ekranowych,
- w budynku znajduje się winda towarowo-osobowa,
- brak podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
o pracę w urzędzie centralnym, zajmującym się ochroną ekonomiczną konsumentów i wykrywaniem zafałszowań żywności,
o wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
o ,,trzynaste" wynagrodzenie,
o możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia grupowego, a także pakietu sportowego,
o pracę z nowoczesnymi technologiami i sprzętem laboratoryjnym,
o pracę z wykorzystaniem unikalnych w skali Polski, nowoczesnych metodyk badań, które służą wykrywaniu zafałszowań żywności,
o pracę w systemie ISO, który reguluje procesy i usprawnia działanie,
o pracę w małym zespole, z różnorodnymi zadaniami.
Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "Kierownik LG".
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Metody i techniki naboru: weryfikacja formalna ofert kandydatów, test wiedzy, (warunkiem przejścia tego etapu naboru jest uzyskanie przez kandydatkę/kandydata minimum 60% punktów możliwych do zdobycia), ocena kompetencji kierowniczych, rozmowa kwalifikacyjna. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 623 29 01. Przekazanie kopii dokumentów i oświadczeń dodatkowych nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe rolnicze, chemiczne, biologiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze analityki laboratoryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz pracy w zespole.
 • Umiejętność negocjacji.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym.
 • Odbyte szkolenie z funkcjonowania Systemu Zarządzania w oparciu normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przygotowanie do pracy z służbie cywilnej.
 • Szkolenie w zakresie walidacji, weryfikacji i oceny statystycznej metod badawczych w laboratorium.
 • Szkolenie w zakresie metrologii.
 • Kreatywność i inicjatywa w działaniu.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Znajomość obsługi komputera z uwzględnieniem pakietu Office.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia z funkcjonowania Systemu Zarządzania w oparciu normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie walidacji, weryfikacji i oceny statystycznej metod badawczych w laboratorium.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie metrologii.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  • Źródło oferty: infopraca.pl
  praca Gdynia | wróć do poprzedniej strony