Money.pl Praca praca Aleksandrów Kujawski kierownik kancelarii tajnej
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Stanowisko kierownik kancelarii tajnej
Kategoria Administracja Państwowa
Lokalizacja Aleksandrów Kujawski
Termin ważności: 2019-07-24

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy kierownik kancelarii tajnej

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

kierownik kancelarii tajnej

   
rozwiń Specjalista ds. prawnych Kancelaria Senatu Analizowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą pod względem formalnym, udział w posiedzeniach oraz w przygotowywaniu opinii i protokołów... 2019-08-22 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Koordynator Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Rada Narodowego Centrum Nauki Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat Wymiar etatu: pełny etat Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16 Zakres zadań... 2019-08-19 Kraków pracuj.pl
rozwiń Referent ds. kontaktu Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Wsparcie użytkowników systemu informatycznego w obsłudze oraz rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem funkcji systemu; telefoniczne przyjmowanie zapytań oraz rejestrowanie ich w... 2019-08-19 Warszawa ul. Chmielna 132 / 134 Praca.pl
rozwiń Asystent radcy w Departamencie Prawa Umów PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,,Na stanowisku asystenta radcy może być zatrudniona osoba o nieskazitelnym charakterze, spełniająca warunki, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o... 2019-08-19 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Ekspert w Departamencie Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Realizacja zadań w zakresie zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (krajowymi i europejskimi), sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony... 2019-08-17 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w zakresie psychologii SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r., poz.1418) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca...... 2019-08-07 Biała Podlaska pracuj.pl
rozwiń Inspektor w Administracji Nieruchomości Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy IN.: współpraca z komórką księgowości w zakresie wymiaru oraz zmian czynszu i opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, współpraca z działem eksploatacji w zakresie... Inspektor w... 2019-08-08 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Główny Specjalista w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 osoba/1 etat - umowa o pracę Oferujemy: Przejrzyste zasady wynagradzania, Możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, Pracę w największej agencji płatniczej w Europie. Główne...... 2019-08-16 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Specjalista w Wydziale Roszczeń Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących posadowienia urządzeń przesyłowych Spółki na nieruchomościach podmiotów trzecich,... 2019-08-20 Konstancin-Jeziorna pracuj.pl
rozwiń Specjalista w dziale księgowości i kadr Muzeum Getta Warszawskiego Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu... 2019-07-29 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy kierownik kancelarii tajnej


Oferta:

Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik kancelarii tajnej Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Powiatowa Policji
w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Wojska Polskiego 15
87-700 Aleksandrów Kujawski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w zakresie działania kancelarii tajnej
 • prowadzenie bieżących i kwartalnych kontroli w zakresie obiegu i stanu posiadania dokumentów niejawnych pobranych z kancelarii tajnej min. dzienniki ewidencyjne, dziennik podawczy, ewidencji TNIN, wykazy przesyłek poczty specjalnej,
 • przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych,
 • odnotowywanie zmian klauzul, przedłużania i skracania okresu ochrony na właściwych dokumentach i w dziennikach ewidencyjnych,
 • bieżące kontrolowanie dokumentów przekazywanych do wysyłania oraz ich sprawdzanie pod względem zgodności z wymogami,
 • sprawdzanie i przekazywanie do archiwum KWP w Bydgoszczy i składnicy akt KPP w Aleksandrowie Kujawskim spisów sporządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • kompletowanie dokumentów i przygotowanie akt do przekazania do składnicy lub wybrakowania oraz sporządzanie spisów przekazanych oraz protokołów brakowania dokumentacji kat. "BC",
 • systematyczne prowadzenie ewidencji w aplikacji "Kancelaria Tajna",
 • rozliczanie policjantów i pracowników cywilnych z posiadanych dokumentów niejawnych w przypadku odejścia ze służby lub pracy oraz przeniesienia do innej jednostki bądź komórki organizacyjnej,
 • powielanie dokumentów niejawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji obowiązujących przepisów aktów prawnych zawierających informacje niejawne,
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem składnicy akt KPP w Aleksandrowie Kujawskim wynikających z obowiązujących przepisów,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania firm ubezpieczeniowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie działania KPP w Aleksandrowie Kujawskim.


Warunki pracy

stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę, telefon,
praca biurowa, na komputerze powyżej dobowego czasu pracy tj. powyżej 4 godzin,
praca w systemie jednozmianowym,
oświetlenie miejsca pracy : naturalne, sztuczne,
na tym stanowisku pracy nie występują szkodliwe warunki pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Praca w godzinach od 07.30. do 15.30.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto, wynosi 3017 zł.
Osoby niepełnosprawne również mogą ubiegać się o stanowisko w służbie cywilnej ( wymagana kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów).
Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów, nie podpisane własnoręcznie oraz przesłane po terminie lub doręczone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone, zostaną komisyjnie zniszczone.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia w administracji,
doświadczenie w zakresie obsługi kancelarii tajnej,
przeszkolenie w zakresie przepisów dot. ochrony informacji niejawnych,
poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dostępu "ściśle tajne",
przeszkolenie przez ABW

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Źródło oferty: infopraca.pl
  praca Aleksandrów Kujawski | wróć do poprzedniej strony