Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak zostać nauczycielem?

0
Podziel się

Nauczyciel to zawód nieodłącznie związany z edukacją dzieci i młodzieży. Choć jest odpowiedzialny, może dawać dużą satysfakcję.

Jak zostać nauczycielem?
bCZVYDqZ

Nauczyciel jest jednym z najstarszych zawodów świata. Najstarszych, ale przy tym bardzo trudnych i odpowiedzialnych. Mimo wszystko wiele osób decyduje się na kształcenie w tym kierunku. Jakie kwalifikacje są potrzebne? Jak wygląda sytuacja na rynku pracy? Ile można zarobić?

Nauczyciel - opis zawodu

Nauczyciel to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają jej podjęcie pracy w szkole - na każdym etapie edukacji. W grę wchodzi więc nie tylko nauczanie w szkole podstawowej, gimnazjum, technikum / liceum, ale również szkolnictwo wyższe. Do zadań nauczyciela należy przedmiotowe przygotowanie uczniów oraz sprawdzanie nabytej wiedzy. Odbywa się to poprzez prowadzenie zajęć lekcyjnych z konkretnego przedmiotu oraz organizowanie sprawdzianów.

Nauczyciel - kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, każda osoba posiadająca wykształcenie wyższe, może zostać nauczycielem. Warunek jest tylko jeden: należy ukończyć kurs pedagogiczny w wymiarze 270 godzin. Podczas kursu realizowane są zajęcia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania. Ponadto należy odbyć praktykę w szkole.

bCZVYDrb

Oznacza to, że właściwie każda osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły wyższej (np. akademii pedagogicznej, szkoły ekonomicznej, uniwersytetu) oraz posiadająca dyplom wskazujący na wykształcenie pedagogiczne, może ubiegać się o stanowisko nauczyciela. Zatem żaden kierunek i żadna szkoła nie zamyka drogi do tego, by swoją wiedzę przekazywać uczniom.

Nauczyciel - stopnie awansu zawodowego

Każdy nauczyciel ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji na zasadzie awansu zawodowego. W pracy w tym zawodzie można wyróżnić cztery stopnie.

1. Nauczyciel stażysta - jest to osoba posiadająca podstawowe kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nie mająca na swoim koncie innych stopni awansu. Oznacza to, że nauczycielem stażystą zostaje się już pierwszego dnia pracy w szkole.

2. Nauczyciel kontraktowy - jest to nauczyciel stażysta, który odbył 9-miesięczny staż pracy w szkole i zyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

bCZVYDrh

3. Nauczyciel mianowany - jest to osoba z tytułem nauczyciela kontraktowego, która przepracowała co najmniej 2 lata, licząc od momentu nadania mu tytułu nauczyciela kontraktowego. Ponadto należy uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.

4. Nauczyciel dyplomowany - jest to osoba z tytułem nauczyciela mianowanego, która odbyła staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkolnictwie co najmniej 12 miesięcy od dnia nadania tytułu nauczyciela mianowanego i uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ponadto należy uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej - pod dokonaniu analizy dorobku oraz po przeprowadzonej rozmowie.

Kto nadaje się na nauczyciela?

Nauczyciel jest zawodem, w którym nie każdy się sprawdzi. Poza odpowiednimi kwalifikacjami, należy posiadać także inne predyspozycje.

Ważne jest, by nauczyciel posiadał w sobie umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów. Podczas pracy w szkole cały czas będzie miał styczność z dziećmi i młodzieżą, z którymi musi nawiązać dobre relacje. Ponadto liczy się również duża charyzma, która sprawia, że uczniowie postrzegają nauczyciela bardziej przyjaźnie i chcą go po prostu słuchać.

bCZVYDri

Kolejną ważną kwestią jest odpowiedzialność oraz wykazywanie się empatią. Otwartość na problemy innych ludzi także jest cechą pożądaną, ponieważ niejednokrotnie w pracy w szkle przyjdzie się spotkać z poważnymi kłopotami sprawianymi przez uczniów.

Ile zarabia nauczyciel?

Zarobki nauczyciela uzależnione są przede wszystkim od posiadanego stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z danymi umieszczonymi w serwisie www.wynagrodzenia.pl:

  • nauczyciel stażysta zarabia średnio 2356 zł brutto,
  • nauczyciel kontraktowy zarabia średnio 2541 zł brutto,
  • nauczyciel mianowany zarabia średnio 3052 zł brutto,
  • nauczyciel dyplomowany zarabia średnio 3700 zł brutto.

Natomiast średnie wynagrodzenie nauczyciela akademickiego wynosi 3270 zł brutto.

bCZVYDrj

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy?

W związku z niżem demograficznym, praca w szkole jest coraz trudniej dostępna. Niemniej jednak co jakiś czas pojawiają się oferty pracy dedykowane nauczycielom różnych specjalności. Warto przy tym mieć świadomość, że osoby z wykształceniem pedagogicznym mogą ubiegać się o zatrudnienie nie tylko w państwowych placówkach edukacyjnych, ale również szkołach prywatnych. Aktualnych ofert związanych z zawodem nauczyciela można szukać m.in. w serwisie praca.money.pl.

Plusy i minusy zawodu nauczyciela

  • satysfakcja z pracy z dziećmi
  • możliwość rozwoju zawodowego

+świadomość wpływania na rozwój uczniów

bCZVYDrk

- dość niskie zarobki

- konieczność pracy w domu

- duża odpowiedzialność

bCZVYDrC
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)