Trwa ładowanie...
Praca dla ciebie
Przejdź na

Zasiłek chorobowy w pierwszej pracy

0
Podziel się:

Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, dopiero po odpowiednim tzw. okresie wyczekiwania.

Zasiłek chorobowy w pierwszej pracy
(style-photographs/iStockphoto)

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego), jeżeli posiada 30-dniowy tzw. okres wyczekiwania.

Okres wyczekiwania nie obowiązuje absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy podjęli pracę w ciągu 90 dni od dnia zakończenia szkoły lub od dnia uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Jeżeli pracownik nie spełnia warunków dotyczących absolwenta, obowiązuje go, jako osobę, która podjęła pierwszą pracę, 30-dniowy okres wyczekiwania.

Przykład:

Dni nieprzepracowane z powodu choroby w okresie wyczekiwania

Pracownikowi przysługuje oczywiście wynagrodzenie za pracę za przepracowane przez niego osiem dni czerwca. Dni nieprzepracowane z powodu choroby w okresie wyczekiwania należy potraktować jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatną, którą należy zaznaczyć w raportach ZUS RSA z kodem 151.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia?

W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał świadczenia chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez 30 i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby.

Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Jeżeli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie w stałej wysokości, to podstawę wymiaru jego wynagrodzenia chorobowego, należnego mu od 8 maja 2009 r., należy ustalić od wynagrodzenia określonego w umowie o pracę.

Wysokość wynagrodzenia chorobowego za jeden dzień wynosi 1/30 miesięcznego wynagrodzenia chorobowego.

Podstawa prawna:

  • art. 4, art. 11 ust. 5, art. 36 i 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267, ze zm.),
  • art. 80 i art. 92 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Autorka jest radcą prawnym.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)