breadcrumb money.pl logo Praca praca Poznań Inspektor wojewódzki
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko Inspektor wojewódzki
Kategoria Inne
Lokalizacja Poznań,
Termin ważności: 2019-02-04

Oferta pracy Inspektor wojewódzki

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

Inspektor wojewódzki

   
rozwiń Inżynier Procesu Jabil Kwidzyn, woj. pomorskie     Inżynier Procesu Jabil opolskie opolskie 2019-02-13 opolskie Praca.pl
rozwiń Ekspert ds. Rozwiazywania Problemów - Black Belt (Change Management) BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. łącznie z narzędziami Lean oraz wdrażanie nowych metod rozwiązywania problemów i optymalizacji procesów Coaching projektów Kaizen, GB i BBj Rozwijanie, standaryzacja i nadzór nad metodami...... 2019-02-13 Wrocław pracuj.pl
rozwiń Magister Farmacji SUPER-PHARM Warszawa CH Wola Park Jeśli... Masz wykształcenie farmaceutyczne z prawem wykonywania zawodu Lubisz doradztwo i kontakt z pacjentem Jesteś zainteresowany poszerzaniem swojej wiedzy farmaceutycznej... 2019-02-09 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Technik Farmaceutyczny - Więcbork Apteka Dr.Max Obsługa pacjenta - "Sprzedaż za I stołem", doradzanie i udzielanie informacji pacjentom, wykonywanie leków na recepturze, realizacja celów sprzedażowych apteki, monitorowanie stanów oraz terminów... 2019-02-13 Więcbork pracuj.pl
rozwiń Protetyk Słuchu Audiofon Kompleksowa i profesjonalna obsługa Pacjentów związana z protezowaniem słuchu sprzedaż aparatów słuchowych znajdujących się w ofercie firmy dbałość o ład i porządek w punkcie obsługi Pacjenta... 2019-02-06 Głubczyce pracuj.pl
rozwiń Java Developer SII Sp. z o.o. Otwartych na rozwój w obszarze back-endu z wykorzystaniem języka Java. Jeśli poszukujesz nowych możliwości projektowych, koniecznie odpowiedz na tę ofertę! Projektowanie i... Java Developer SII Sp.... 2019-02-13 Łódź pracuj.pl
rozwiń Technik farmacji APTEKA "MELISA" Jolanta Mikos .. Technik farmacji APTEKA "MELISA" Jolanta Mikos Malbork Malbork 2019-02-04 Malbork pracuj.pl
rozwiń Asystentka/ Higienistka Stomatologiczna Medicover Czynną asystę na 4 ręce, możliwość pracy z doświadczonymi lekarzami z tytułem specjalisty, także przy skomplikowanych i ciekawych zabiegach, pracę w gabinecie przy pacjencie, a nie na recepcji,... 2019-02-07 Katowice pracuj.pl
rozwiń Opiekun/-ka Seniora Hausengel International Polska Sp. z o.o. Sp. k. Wynagrodzenie miesięczne do 2000EUR netto - możliwość indywidualnej negocjacji. Szeroki wybór wyselekcjonowanych i sprawdzonych zleceń. Bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu wykonywania... 2019-02-11 zagranica pracuj.pl
rozwiń Regional Orphan Drug Manager Pfizer Development of relationship with major stakeholders in diagnosis/treatment path. Managing key customers and stakeholders in Poland, i.e.: hospital pharmacy manager, hospital... Regional Orphan Drug... 2019-02-13 Warszawa pracuj.pl

Oferta pracy Inspektor wojewódzki


Opis stanowiska:
Inspektor wojewódzki

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 1/19

Warunki pracy

o praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
o zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych)
o obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
o konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów
o stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze budynku biurowego
o budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
o drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
o stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
o praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
o pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
o budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
o stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
o dodatek stażowy
o dodatkowe wynagrodzenie roczne
o nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
o możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
o dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
o możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
o pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
o ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola jakości działalności domów pomocy społecznej, w zakresie standardów usług, a także zgodności zatrudniania pracowników domów pomocy społecznej zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami
 • kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób
 • kontrola jakości działalności środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz jakości świadczonych usług, przestrzegania standardów, a także zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
 • kontrola realizacji świadczeń pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej, przestrzegania kodeksu postępowania administracyjnego, zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
 • nadzorowanie realizacji zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym jakości działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jakości usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, petycji oraz listów, a także udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli, posłów, senatorów i instytucji w sprawach pomocy społecznej w celu rozwiązywania bieżących problemów, a tym samym poprawy jakości działalności tych jednostek
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego
 • dokonywanie bieżącej analizy stanu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu pomocy społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Oddziału
 • przygotowywanie oraz aktualizowanie informacji z zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na stronie internetowej Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy, a także innych aktów prawnych niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 1/19)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2800-3000 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Źródło oferty: GoWork.pl
praca Poznań | wróć do poprzedniej strony