Money.pl Praca praca Lublin inspektor wojewódzki
Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko inspektor wojewódzki
Lokalizacja Lublin
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Biznes
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy inspektor wojewódzki

Ta oferta jest już nieaktualna!


Oferta pracy inspektor wojewódzki


Oferta: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i nadzoru nad realizacją inwestycji finansowanych z budżetu wojewody lubelskiego w Wydziale Infrastruktury Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 20-914 Lublin, ul. Spokojna 4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonywanie zadań określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji pod względem rzeczowym i finansowym zadań przez jednostki samorządu terytorialnego: a) weryfikacja pod względem formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych;b) przygotowywanie projektów umów o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych; c) analiza i weryfikacja dokumentów w celu ustalenia zakresu rzeczowego i kosztu realizacji zadań na które udzielono dofinansowania; d) analiza i weryfikacja wniosków stanowiących podstawę wypłaty dofinansowania; e) monitorowanie realizacji zadań na które udzielono dofinansowania; f) rzeczowe i finansowe rozliczanie zadań dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. kontrolowanie realizacji zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych, - praca w siedzibie urzędu, - możliwa praca poza siedzibą urzędu/wykonywanie czynności kontrolnych, - stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym, - praca w niewielkich pokojach biurowych 2 osobowych, - brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości, - brak oznaczeń dla osób niewidomych, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących. Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2400 - 2800 zł/mies. ( dodatek stażowy). Planowane techniki i metody naboru: - weryfikacja formalna ofert, - test wiedzy, - rozmowa kwalifikacyjna. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019 r. List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie. Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie. Uwaga Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części ,,wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie). Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail. Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: //luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone. Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: //luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji lub do 1 roku w obszarze finansów publicznych lub realizacji inwestycji, pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o finansach publicznych, o Funduszu Dróg Samorządowych, o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe wykształcenie ekonomiczne lub budowlane, doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych lub realizacji inwestycji, znajomość przepisów z zakresu prawo budowlane lub prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy), Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Lublin | wróć do poprzedniej strony