Nazwa firmy BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna
Stanowisko inspektor
Lokalizacja Kielce
Termin ważności: 2019-05-20

Wyszukiwarka ofert

 • Wszystkie
 • Administracja biurowa
 • Administracja Państwowa
 • Analiza
 • Architektura
 • Badania i rozwój
 • Budownictwo/Geodezja
 • Doradztwo/Konsulting
 • Edukacja
 • Farmaceutyka/Biotechnologia
 • Finanse/Ekonomia
 • Geologia/Hydrologia/Tektonika
 • Grafika/Kreacja artystyczna/Fotografia
 • Hotelarstwo/Turystyka/Katering
 • Human Resources
 • Informatyka/Administracja
 • Informatyka/Programowanie
 • Inne
 • Instalacja/Utrzymanie/Serwis
 • Internet/E-Commerce
 • Inżynieria/Konstrukcje/Technologia
 • Kadra zarządzająca
 • Kontrola jakości
 • Księgowość/Audyt/Podatki
 • Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz
 • Logistyka/Spedycja/Dystrybucja
 • Marketing/Reklama/Public Relations
 • Media/Sztuka/Rozrywka
 • Nieokreślone
 • Nieruchomości/Budownictwo
 • Obsługa klienta/Call Center
 • Praca fizyczna
 • Pracownik ochrony
 • Praktyki
 • Prawo
 • Produkcja
 • Projektowanie/Wdrażanie
 • Rolnictwo/Ochrona środowiska
 • Służba zdrowia
 • Sport/Rekreacja
 • Sprzedaż
 • Staże
 • Szkolenia/Edukacja
 • Telekomunikacja
 • Tłumaczenia
 • Ubezpieczenia
 • Usługi Auto-Moto
 • Zakupy
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • dolnośląskie
 • kujawsko-pomorskie
 • lubelskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • mazowieckie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • podlaskie
 • pomorskie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
 • zagranica
Wybierz zaznaczone
 • Wszystkie
 • ostatnich 24 h
 • ostatniego tygodnia
 • ostatnich dwóch tygodni
 • ostatniego miesiąca
Wybierz zaznaczony

Oferta pracy inspektor

Ta oferta jest już nieaktualna!
Zobacz podobne oferty poniżej »


Podobne oferty pracy

inspektor

   
rozwiń Inspektor nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) W Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów ZTM Warszawa Wykształcenie wyższe w obszarze technicznym lub budowlanym min. sześcioletnie ogólne doświadczenie zawodowe min. trzyletnie doświadczenie w przygotowaniu, realizacji inwestycji lub remontów... 2019-06-21 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Młodszy Inspektor ds. Monitorowania Transportu (praca sezonowa) Grupa Kapitałowa Żywiec Koordynacja, nadzór i realizacja dziennego harmonogramu wysyłki piwa Nadzór nad terminową realizacją dostaw do klientów Bieżące działania interwencyjne w przypadku zagrożenia realizacji dostawy... 2019-06-23 Katowice pracuj.pl
rozwiń Inspektor Urządzeń Transportu Bliskiego Urząd Dozoru Technicznego Wykonywanie oceny stanu technicznego wózków jezdniowych podnośnikowych. Wydawanie decyzji administracyjnych, dotyczących eksploatacji ww. urządzeń (po uzyskaniu uprawnień). Sprawdzanie kwalifikacji... 2019-06-04 Poznań pracuj.pl
rozwiń Starszy Inspektor/Specjalista w Dziale Realizacji Zamówień Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele kursy... 2019-06-20 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor Terenowy Aforti Collections S.A. Prowadzenie bezpośrednich negocjacji z dłużnikami celem spłaty zobowiązań, Prowadzenie bezpośrednich negocjacji w celu zabezpieczenia ruchomości, Prowadzenie weryfikacji terenowej wniosków... 2019-06-21 śląskie pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru w Wydziale Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej potwierdzenie faktycznie... 2019-06-19 Warszawa pracuj.pl
rozwiń Inspektor Nadzoru Branży Budowlanej Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Uczestnictwo i czynny udział w częściowych i końcowych odbiorach robót remontowo - budowlanych; Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych; Sprawdzanie jakości wykonywanych robót... 2019-06-14 Poznań pracuj.pl
rozwiń Inspektor ds. administracji MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH Zawieranie umów najmu, porozumień i aneksów, przekazywanie, odbiór lokali oraz ich rozliczanie, bieżąca obsługa i administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi, bieżąca kontrola placów zabaw... 2019-06-12 Chrzanów pracuj.pl
rozwiń Inspektor nadzoru (branża - usługi sprzątające) Amlux Utrzymywanie bieżących kontaktów z kontrahentami Udział w rekrutacji podległego personelu Prowadzenie szkoleń oraz wprowadzanie w zakres obowiązków nowych pracowników Dbanie o wysoką jakość... 2019-06-12 Rzeszów (okolice) pracuj.pl
rozwiń Inspektor Ochrony Fizycznej Solid Security Sp. z o.o. In.: organizowanie pracy oraz wsparcie podległych pracowników w realizacji zadań ochrony na terenie chronionych obiektów, realizowanie założeń wynikających z instrukcji ochrony... Inspektor Ochrony... 2019-06-13 Białystok pracuj.pl

Oferta pracy inspektor


Oferta: Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Kancelarii Ogólnej Zespołu do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Placówki Straży Granicznej w Kielcach Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 33-300 Nowy Sącz Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentów jawnych i niejawnych wchodzących i wychodzących z Placówki SG obsługa przesyłek pocztowych i poczty specjalnej obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami obsługa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP) obsługa poczty e-mail przygotowanie dokumentów do Archiwum Zakładowego rozliczanie i brakowanie dokumentów prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli Warunki pracy - praca administracyjno-biurowa, - praca przy komputerze - powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy oświetleniu sztucznym - narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, drukarka, faks, Inne informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. - pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami stanowisko docelowo będzie nosić nazwę: starszy referent 1. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane 2. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć: - świadectwa pracy/służby, - zaświadczenia o zatrudnieniu, - zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych, - zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie, - referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków, - zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku. Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (np. umowa o pracę) ORAZ CHARAKTER WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW (np. zakres obowiązków na danym stanowisku zgodny z umową o pracę). 3. Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. 4. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji). 5. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e- mailem o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego . 6. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata do dalszych etapów selekcji. 7. W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody: o weryfikacja formalna nadesłanych ofert, o weryfikacja wiedzy, o rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego. 8. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. 9. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. 10. Oferowane wynagrodzenie brutto: 2.474,77 zł dodatek za wysługę lat Karpacki Oddział SG jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: , (18 ) 415 31 66, (18) 415 32 78 , (41) 348 33 50 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy kancelaryjnej pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi komunikatywność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa , uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ŚCIŚLE TAJNE", Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wymagania dodatkowe dyspozycyjność umiejętność prowadzenia korespondencji i sporządzania dokumentów biurowych Dokumenty i oświadczenia niezbędne: CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, ŚCIŚLE TAJNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Dokumenty i oświadczenia dodatkowe: kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-19 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Źródło oferty: Adzuna
praca Kielce | wróć do poprzedniej strony